Kako promijeniti GIMP jezik?

Kako promijeniti GIMP jezik? - Bosanski

Kako promijeniti GIMP jezik?

Jezik GIMP-a može se lako promijeniti otvaranjem GIMP sučelja i odlaskom na uređivanje izbornika> postavke> sučelje> jezik i odabirom GIMP jezika koji će se koristiti u sučelju, prije nego što nastavite s uređivanjem slika jednostavnim funkcijama, poput crtanja ravnih linija u GIMP ili naprednije funkcije poput veličine serije slike sa GIMP-om.

Pogledajte dolje detaljno uputstvo za promjenu GIMP jezika.

Promijenite detaljne korake za GIMP jezik

Započnite otvaranjem GIMP sučelja i odlaskom na izbornik Edit, u kojem će se pojaviti Podmenije.

Zatim, jednom u postavkama GIMP-a, otvorite zaslon interfejsa koji sadrži opciju jezika kao padajući izbornik.

U padajućem izborniku jezika opcija koja je odabrana prema zadanim postavkama najvjerovatnije će biti zadani jezik sustava.

Odaberite drugi od jezika koji su predloženi za prebacivanje GIMP sučelja na taj jezik.

Nakon što ste odabrali jezik, ne zaboravite pritisnuti OK za registraciju promjene.

Nakon što je odabran novi jezik, ponovo pokrenite GIMP program, a zatim ga ponovo otvorite.

Sučelje bi se sada trebalo učitati na novom jeziku i u skladu s tim biće u potpunosti prevedeno.

Slični članci


Komentari (0)

Ostavite komentar