10 hlavních tipů pro vývoj zabijácké eseje o technologiiVypracování eseje o technologiích není rychlý a snadný úkol. I s jednoduchým tématem souvisejícím s technologiemi budou studenti muset před psaním hodně debatovat. Pokud spěcháte nebo nevíte, jak napsat svůj esej, můžete získat pomoc od služeb, jako je EssayShark.com. Chcete-li se dozvědět více o tom, zda je tento web pro vás vhodný, podívejte se na tuto recenzi EssayShark.

Psaní technologického eseje může být snazší, pokud se budete držet určitých tipů. Jako student můžete napsat vzrušující a zajímavý technologický esej. Měli byste si uvědomit, že technologie je poměrně široké téma, takže je třeba zúžit specifickou oblast technologie nebo vynález, o kterém chcete diskutovat. Kromě tohoto užitečného tipu byste se měli řídit dalšími důležitými radami ohledně zabijácké eseje o technologii. Pojďme kopat dále.

1. Vyberte správný typ eseje

Typ eseje bude nejčastěji označen vaším instruktorem. Pokud to instruktor neuvede, musíte se rozhodnout. Chtěli byste napsat argumentační esej nebo diskusní esej? Toto je důležitý krok, protože to ovlivní styl vašeho příspěvku. Pokud se například rozhodnete napsat diskusní esej, váš příspěvek se bude zabývat hlavním bodem uvedeným v úvodu.

2. Vyberte zajímavé téma

Když píšete technologický esej, mělo by být toto téma opravdu zajímavé. Můžete například psát o nejdůležitějších kritériích hostování webových stránek nebo o tom, jak vydělat peníze online pro začátečníky, nebo o 7 nejlepších bezplatných pluginech WordPress AdSense pro zvýšení výnosů. V každém případě se ujistěte, že je vaše téma úzké a zajímavé, abyste mohli psát.

3. Vytvořte důkladný obrys

Po výběru tématu pro vaši esej vypracujte obrys. Váš obrys bude jako plán vaší eseje a pomůže vám plně se soustředit na každou oblast. Osnova by měla obsahovat všechny části vaší budoucí eseje. Aby bylo zajištěno, že osnova zahrnuje všechny základní části, je důležité provést důkladný výzkum a najít spoustu klíčových bodů a podpůrných důkazů. Ihned poté, co jste shromáždili požadované informace, můžete začít psát esej.

4. Podepřete esej důkazy

Měli byste podporovat každou položku pomocí příkladů, jako jsou studie, spolehlivá data a statistiky. To vám pomůže vytvořit esej, která bude konkrétní a důvěryhodná. Každá položka, kterou uvedete, již nebude vágní, ale bude mít důkazy, které ji podporují. Všechny zdroje, které používáte, by měly být aktuální.

5. Držte se hladkého vyprávění

Vaším úkolem jako autora technologické eseje je plně odhalit pozici, upoutat pozornost čtenářů a doplnit jejich porozumění. Prezentace jazyka by měla být srozumitelná a jednoduchá a fráze by měly být krátké. Ve své technologické eseji však nemůžete použít slang, šablony, vulgární výrazy ani žargony. Autorova osobnost, světonázor, schopnost psaní a způsob vyprávění jsou posuzovány z prohlášení práce. Při konstrukci a prezentaci frází se vyhýbejte frivolitě.

6. Představte paradox prohlášení

Vaším hlavním cílem je zaujmout čtenáře, aby se mohl seznámit s vaší esejí. Toho lze dosáhnout ukázáním nestandardního způsobu myšlení. Použití paradoxu je zajímavý způsob, jak zobrazit problém, který můžete vytvořit jako hlavní tezi v úvodu. Paradox by měl vycházet ze dvou kontroverzních hledisek.

7. Rozlišujte svá slova, věty, odstavce a další

Esej, stejně jako jakékoli jiné literární dílo, představuje informace na několika úrovních. První úroveň je výběr slov. Druhým je struktura věty. Každé slovo musí být ve větě na správném místě správné slovo. Věta zase představuje myšlenku jako součást obecné myšlenky vyjádřené v odstavci. Ve třetí úrovni prezentace byste měli věty sestavovat správně a ve správném pořadí v odstavci. Obvykle by měl odstavec obsahovat 3 až 8 vět, tedy zhruba 100 slov. Je důležité držet se tohoto pravidla, ale můžete jej dále upravovat, když rozvíjíte a ovládáte své psaní.

8. Nezapomeňte na odkazy a bibliografii

Při poskytování informací o něčem, co je považováno za skutečnost, nebo alespoň za rozumný názor, který jste získali ze zdroje, byste měli uvést tento zdroj. Jinak můžete být obviněni z plagiátorství, což je v podstatě krádež (krádež duševního vlastnictví). Při určování odkazů a sestavování bibliografického seznamu byste měli dodržovat mnoho standardů.

9. Korektury a úpravy své eseje

Korektury a úpravy prvního konceptu jsou opravdu důležité. Při psaní pracovní verze je vaším hlavním úkolem vyvinout argumenty, vyleštit hlavní myšlenky a uspořádat je v přísném pořadí, doprovázet je ilustrativními materiály nebo podpůrnými údaji. Po napsání prvního konceptu jej nechte jeden nebo dva dny odpočinout a poté se vraťte k procesu přepisování a zlepšování s novou myslí.

Při korekci eseje nejprve věnujte pozornost následujícím důležitým bodům:

  • Esej je subjektivním žánrem, proto může být její hodnocení subjektivní.
  • Bez ohledu na to, na jakou otázku odpovíte, musíte dosáhnout určitých cílů, které jste si stanovili před zahájením psaní příspěvku.
  • Všechno, co píšete v eseji, musí být potvrzeno příklady, takže uveďte odkazy na vaši zkušenost. Podrobnosti učiní vaši esej zajímavou, jedinečnou a konkrétní.

10. Používejte čas moudře

Lidský mozek ráno funguje lépe. Vstaň z postele a něco sníst. Jste mnohem chytřejší a veselejší, pokud máte dostatek spánku a jídla. Existuje dostatečný počet studií, které to potvrzují. Nemůžete psát efektivně pouze s kávou. Jezte trochu bílkovin a zelení. Můžete si také vyrobit koktejl z ovoce a jogurtu. Pokud je to nutné, jděte a kupte levnou snídani. Buďte připraveni, protože psaní vám zabere 90 minut až 3 hodiny. Bude však užitečné 15 minut psaní, zejména pokud je taková praxe denně.

Pokud jste se dostali tak daleko, udělali jste skvělou práci. Pokud píšete technologický esej způsobem popsaným v tomto článku, uvidíte, že získání dobré známky je dosažitelné. Jsem si jist, že vám tyto tipy povedou k úspěchu při psaní vaší technologické eseje!

Komentáře (0)

Zanechat komentář