Jak změnit jazyk GIMP?

Jak změnit jazyk GIMP?

Jazyk GIMP lze snadno změnit otevřením rozhraní GIMP, přechodem do nabídky Úpravy> Předvolby> Rozhraní> jazyk a výběrem jazyka GIMP, který se má v rozhraní použít, před pokračováním v úpravách obrázků pomocí jednoduchých funkcí, jako je kreslení přímek v GIMP nebo pokročilejší funkce, jako je změna velikosti dávkového obrazu pomocí GIMP.

Viz níže podrobný návod ke změně jazyka GIMP.

Změňte podrobné kroky jazyka GIMP

Nejprve otevřete rozhraní GIMP a přejděte do nabídky Upravit, ve které se objeví podnabídka Předvolby.

Poté, co jste jednou v předvolbách GIMP, otevřete obrazovku rozhraní, která obsahuje možnost jazyka jako rozevírací nabídku.

V rozbalovací nabídce jazyků bude jako výchozí zvolena možnost výchozí jazyk systému.

Vyberte jiný z navrhovaných jazyků pro přepnutí rozhraní GIMP na tento jazyk.

Po výběru jazyka nezapomeňte stiskem OK zaregistrovat změnu.

Po výběru nového jazyka restartujte program GIMP prvním zavřením a opětovným otevřením.

Rozhraní by se nyní mělo načíst v novém jazyce a bude odpovídajícím způsobem přeloženo.

Podobné články


Komentáře (0)

Zanechat komentář