Pa mor aml y dylai dyn newid ei ddillad isaf?

Pa mor aml y dylai dyn newid ei ddillad isaf?

Pa mor aml y dylai dyn newid ei ddillad isaf?

Mae dynion yn canfod prynu eu dillad eu hunain. Yn gyffredinol, bydd dynion sengl yn prynu i mewn i siopau adrannol enfawr, gan gipio'r dillad 3-pecyn sy'n cael eu lliwio yn yr arlliwiau blodeuog, gan ymddiried nad yw'r fenyw yn y cownter til yn ifanc ac yn brydferth. Pan fydd ganddynt gariad neu briod, caiff y neges ei dynodi'n gyflym iawn iddi yn gyflym. Pob peth a ystyriwyd, hi yw'r achos arbennig sy'n gweld.

Mae hynny fel y mae, mae'r hyn sy'n digwydd o dan y dillad hynny yn hanfodol i'r merched, sef y rheswm bod www.maleraffine.com wedi casglu ychydig o awgrymiadau ar gyfer merched ar y ffordd orau i ddewis y dillad gorau. Mae'r awgrymiadau'n cynnwys tri datblygiad syml sy'n cynnwys, yn y lle cyntaf, cyfrifo pa fath o gymhariaeth sydd gennych, gan ddewis y math o ddillad ac i gloi, cael symiau digonol o'r steil newydd i mewn i gabinet y dyn cyn rhoi cyfrif amdanoch chi'ch hun.

Cam Cychwynnol - Pa fath o ddyn rydych chi'n ei reoli.

Mae'r cam cyntaf yn cynnwys cyfrifo pa fath o ddyn sydd gennych. Rhowch gynnig ar ddefnyddio'r cymhorthfa gysylltiedig:

Ubermale - Mae'r person hwn mor bryderus am ei olwg y bydd yn delio â'i ddillad ei hun a gallwch wneud yn siŵr y gallwch chi gredu y bydd yn edrych yn wych arno. Mae'n ddelfrydol i sicrhau nad yw'n gorffen eich gwisgo allan yn yr adran ddillad. Y peth gorau i'r person hwn yw rhoi llinyn mens iddo fel y gall werthfawrogi ei waelod ei hun mewn drych.

Metrosexual man - Mae'n debyg bod ganddo ryw fath o hufen wyneb ac mae'n mwynhau siopa. Mae'n nodweddiadol gweld y person hwn yn gwisgo rhywbeth o Zara neu American Apparel. Trunks yw'r peth ar gyfer y math hwn o ddyn. Bydd yn ymwybodol iawn bod gan Calvin Klein foncyffion edrych anhygoel.

Dyn teuluol - Yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser gyda phlant yn dringo drosto. Yn y modd hwn, mae rhywbeth sy'n dderbyniol ac yn syml yn hanfodol fel briffiau. Pan fydd yn ymgartrefu yn y gwely yn sgil rhoi'r baban i orffwys, ni fyddwch yn gweld beth sydd ganddo ar unrhyw adeg.

Cymrawd - Mae'r person hwn yn cael ei feddiannu i lawr y bar gerllaw sy'n gwylio pêl-droed, yn llosgi alawon wrth i gawodydd yn y bêl-droed ddatblygu ystafell. Mae'r anogaeth orau hefyd yn ei wneud yn rhywbeth na fydd yn cywilyddio ei ffrindiau yn y clwb. Mae diffoddwyr hynafol gwych yn ddelfrydol iddo a gallwch hyd yn oed amrywio'r deunydd trwy brynu rhywbeth sidan.

Cam seond - Archebu

Fel arfer bydd dyn yn gwisgo un set o ddillad am ba hyd bynnag o amser a allai ddigwydd heb esblygu. Mae'n wirioneddol ddychrynllyd, ac felly dylai merched sicrhau ei fod yn ei drawsnewid ac mae ganddo rywle rhyw 14 diwrnod o gyflenwad dillad. Ar hyd y llinellau hyn gallwch sicrhau y bydd yn symud o gwmpas at ei olchi fel gwaith cloc. Byddwch fel y gall, ar y cyfle i ffwrdd y bydd angen i chi sicrhau ei fod yn golchi ei ddillad yn fwy aml, mae'r trefniant yn amlwg, yn prynu llai o ddillad. Ar un adeg prynodd cydymaith becyn tri unig fel ag yr oedd.

Cam tri - Gwneud y switsh

Ar hyn o bryd, awgrymiadau ar y dull mwyaf hyfedr o waredu'r hen strwythurau. Y dull cyflymaf fydd defnyddio'r fethodoleg uniongyrchol. Tynnwch y dillad yn y sothach ar ddiwrnod gwastraff. Dydych chi ddim wir ei angen yn sgrechian yn y sbwriel yn gallu chwilio amdanynt wrth eu hadnewyddu. Sicrhewch fod ei ddillad newydd yn cael eu gosod yn union lle byddai'r hen rai wedi bod. Ar y cyfle i ffwrdd, bydd yr addasiad mewn math o ddillad hyd yn oed yn cael ei anwybyddu am ychydig ddyddiau rhag ofn eich bod chi'n ffodus.

Cam pedwar - Esbonio'ch hun

Ar y pwynt pan fydd eich dyn yn gofyn i ble mae ei ddillad mwyaf poblogaidd wedi diflannu, gallwch ddewis sut y mae angen i chi egluro realiti. Mae'n unrhyw beth ond yn anodd dweud bod y dillad yn cael eu golchi i fyny neu fynd yn syth i'r llwyfan, "Rwy'n incline tuag atoch chi hebddynt" ac maen nhw'n anelu at y taranau poeth sy'n mynd ar ei ôl, gan ei helpu i ddod dros y realiti ei ffryntiau mwyaf poblogaidd wedi mynd.

Erthyglau tebyg

Sylwadau (0)

Gadewch sylw