Hvordan oprettes en rapport i SalesForce?

Oprettelse af en rapport i SalesForce er en grundlæggende og meget vigtig operation, ligesom det også er grundlaget for at eksportere data fra SalesForce til Excel eller CSV for eksempel. Oprettelse af en rapport kan gøres ved at få adgang til rapportmenuen i navigationslinjen og skal tilføjes i linjen, hvis den ikke eksisterer endnu....
Læs mere

How to create a workflow in Salgsstyrke?

Creating a workflow rule in Salgsstyrke is done in the Salgsstyrke setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Salgsstyrke? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Salgsstyrke Lightning....
Læs mere

Sådan tilføjes brugerdefineret objekt til navigationslinjen in SalesForceLightning?

Tilføjelse af et objekt i navigationslinjen, f.eks. En anden hurtigmenuadgang som f.eks. Konti, er temmelig let ved at tilpasse navbjælken> tilføje flere elementer> vælg emne> tilføj nav-emne....
Læs mere

How to add users in SalesForce Lightning?

Adding a new user to a SalesForce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Læs mere

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity. For at oprette en skal du blot gå til dashboards i navigationsprogrammerne> nyt dashboard og tilføje de komponenter, der er nødvendige for din hurtige visualisering....
Læs mere