Kako stvoriti aplikaciju i učitati u Play Store?

After having setup app on Google Play trgovina in the GooglePlayConsole, and generated a Paket aplikacija za Android Android using AndroidStudio, the next step to have the created Android application published on the GooglePlayStore is to upload app bundle to Play Store, which will allow for the team to validate it and publish it....
Čitaj više

Kako stvoriti aplikaciju u Google Play trgovini?

Stvaranje aplikacije u Google Play trgovini zahtijeva nekoliko koraka: otvaranje računa na GooglePlayStore, stvaranje aplikacije u Trgovini Play, Izrada ikona pomoću AndroidAssetStudio i odabir oznaka za korištenje u Trgovini Play, nakon čega će se moći učitati paket aplikacija u Play Store koji je stvoren pomoću AndroidStudio aplikacije. Generirani Androindov paket APK aplikacija bit će aplikacija koja će se objaviti u Google trgovini lisinga, a koja se naziva izdanje paketa Google Android aplikacija i može se generirati pomoću softvera AndroidStudio....
Čitaj više

Izradite paket Google Android aplikacija u nekoliko jednostavnih koraka

Paket paketa Google Android aplikacija je komprimirana datoteka koja sadrži sve pojedinosti o aplikaciji koju treba prenijeti na GooglePlayStore. Nakon što smo shvatili kako kreirati aplikaciju u Google Play trgovini, potrebno je stvoriti potpisan paket Android aplikacija s APK-om kako biste učitali paket aplikacija u Play Store prije nego što se on može provjeriti i objaviti na GooglePlayStore....
Čitaj više

Kako napraviti APK od Android studija? Stvorite potpisan paket

Izrada APK-a ili potpisanog paketa iz Android Studio-a neophodan je korak za postavljanje aplikacije u Google Play trgovini, jer su paket Google Android aplikacija i paket Google APK-a paketi koji moraju biti stvoreni da biste prenijeli paket aplikacija u Play Store i imali aplikacija objavljena na GooglePlayStore....
Čitaj više