Hoe een rapport maken in SalesForce?

Een rapport maken in SalesForce is een eenvoudige en zeer belangrijke bewerking, net als het ook de basis is om bijvoorbeeld gegevens van SalesForce naar Excel of CSV te exporteren. Een rapport maken kan worden gedaan door het rapportmenu in de navigatiebalk te openen en moet in de balk worden toegevoegd als dit nog niet bestaat....
Lees verder

How to create a workflow in Verkoopsteam?

Creating a workflow rule in Verkoopsteam is done in the Verkoopsteam setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Verkoopsteam? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Verkoopsteam Lightning....
Lees verder

Hoe een aangepast object aan de navigatiebalk toe te voegen in SalesForceLightning?

Het toevoegen van een object in de navigatiebalk, bijvoorbeeld een andere snelle menutoegang zoals accounts, is vrij eenvoudig, door je navigatiebalk te personaliseren> meer items toe te voegen> item te selecteren> nav-item toe te voegen....
Lees verder

How can I exportgegevens from SalesForce to Excel?

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export. Hierdoor wordt het rapport direct geopend in de Excel-toepassing en kunnen de gegevens worden gebruikt in het Excel-spreadsheetprogramma....
Lees verder

How much does a SalesForce license cost?

A SalesForce Lightning license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions. Het kan oplopen tot 300 $ US per gebruiker en per maand met volledige gebruikerstoegang tot de systeemfunctionaliteiten....
Lees verder

How to add users in SalesForce Lightning?

Adding a new user to a SalesForce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Lees verder

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity. Om er een te maken, gaat u eenvoudig naar dashboards in de navigatie-apps> nieuw dashboard en voegt u de componenten toe die nodig zijn voor uw snelle visualisatie....
Lees verder

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Merging contacts from an account can only be performed on SalesForce Classic, and is a pretty straight forward operation. Selecteer in de hoofdinterface het tabblad Accounts op de navigatiebalk. Selecteer vervolgens het account waarin contacten moeten worden samengevoegd> samengevoegde contacten> records selecteren> veldwaarden selecteren> samenvoegen....
Lees verder