Ile słów w moim tekście? Z narzędziem do liczenia słów Notepad ++
Ile słów Notepad ++

Istnieją trzy proste sposoby na uzyskanie liczby słów w Notepad ++, a także liczby znaków, wraz z liczbą linii, z szybkimi i prostymi sztuczkami w Notatniku ++:

  • menu Widok> Podsumowanie ...,
  • dwukrotne kliknięcie na wartość długości tekstu / linii na dolnym pasku stanu,
  • użyj wtyczki TextFX> Narzędzia TextFX> T: WordCount.

Policz słowa w tekście

Pierwszym sposobem na uzyskanie liczby słów w Notepad ++ jest wklejenie wymaganego tekstu w nowej karcie w Notatniku ++ i otwarcie menu Widok> Podsumowanie ....

Wyświetli te same informacje, co następne rozwiązanie.

Sprawdzanie liczby słów

Drugim sposobem uzyskania liczby znaków w Notepad ++ jest dwukrotne kliknięcie na pasku stanu, gdzie wyświetlana jest długość pliku i liczba linii.

Zostanie wyświetlone okno podręczne zawierające następujące informacje:

Liczniki liczą się bez spacji, liczby słów, liczby linii, długości dokumentu i długości selekcji, jeśli takie istnieją.

Zwróć uwagę, że licznik postaci nie bierze pod uwagę spacji między wyrazami.

Liczba znaków ze spacjami

Aby uzyskać liczbę znaków za pomocą spacji, najlepiej jest użyć wtyczki TextFX, którą można łatwo zainstalować w Notatniku ++, zobacz nasz przewodnik poniżej.

Pierwszym krokiem jest wybranie tekstu, ponieważ wtyczka będzie obliczać tylko bieżący wybór. Aby uzyskać te informacje, otwórz menu TextFX> Narzędzia TextFX> T: WordCount.

Wyświetli liczbę słów wraz z liczbą znaków ze spacjami i liczbą znaków bez spacji.

Zwróć uwagę, tekst musi zostać zaznaczony lub wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

Tę wtyczkę można łatwo wykorzystać jako liczbę słów akapitowych, ponieważ wystarczy wybrać wymagany akapit i otworzyć wtyczkę, aby uzyskać liczbę słów tylko dla wybranego akapitu.

Ile słów ma 200 znaków


Średnio słowo ma około 6 znaków ze spacjami lub 5 znaków bez spacji po łacinie.

Dlatego tekst o długości 200 znaków reprezentuje około 40 słów bez spacji lub 33 słowa ze spacjami.

Opis problemu

Jak sprawdzić ile słów wpisałeś, jak zrobić liczbę słów na stronach, liczbę słów włącznie ze spacjami, liczbę znaków notatnika, jak liczyć słowa w notatniku.

Pobieranie Notepad ++ i liczba słów
Gdzie mogę znaleźć pozycję w Notepad ++?

Gdzie mogę znaleźć pozycję w Notepad ++? Using the CTRL-G keyboard combination, you can easily navigate to a specific line number. While navigating the text opened in Notepad++, you can see the line and character position at any time in the status bar on the bottom of the interface: the LN means line, and COL means character position in the line.

Jeśli chcesz przejść do danego numeru znaku w pliku, użyj funkcji CTRL-G i wybierz funkcję przesunięcia, aby przejść bezpośrednio do określonej pozycji znaku w pliku.

Jeśli chcesz nawigować do określonej pozycji znaku, biorąc pod uwagę jego numer wiersza i kolumny, powinieneś użyć wyrażenia regularnego, jak wyjaśniono w społeczności Notepad ++.

Pozycja postaci | Społeczność Notepad ++
Czy Notatnik ma liczbę słów?

Czy Notatnik ma liczbę słów? The Standard Notepad program does not have a word count functionality.

Dlatego zaleca się użycie innego narzędzia, takiego jak narzędzie do liczenia znaków Notepad ++, aby policzyć, ile słów w tekście. Możesz również na przykład użyć wbudowanej funkcji Microsoft Office‌ Word, aby policzyć liczbę znaków w tekście.

jak liczyć słowa w notatniku - Społeczność Microsoft

Liczba znaków w programie Notepad ++

Wordcounttool, taki jak Notepad ++ TextFX może być użyty do policzenia znaków w dowolnym pliku otwartym w edytorze tekstów Notepad ++, jeśli pasek statusu słowa Notepad ++ nie jest wystarczający.

Zintegrowane narzędzie do liczenia słów jest już wystarczające do zliczania znaków, słów lub linii i może być w dowolnym momencie dostępne na pasku stanu.

Ile słów w moim tekście? Z narzędziem do liczenia słów Notepad ++Międzynarodowe doradztwo biznesowe
O autorze - Międzynarodowe doradztwo biznesowe
Yoann jest międzynarodowym konsultantem biznesowym, moderatorem i koordynatorem. Pracował ponad 10 lat w globalnym biznesie, łańcuchu dostaw, finansach, projektach SAP ERP, optymalizacji sieci i SEO dla różnych branż, takich jak logistyka, kosmetyki, towary konsumpcyjne, pielęgnacja urody lub moda, w ponad 30 krajach na całym świecie. .
 


Komentarze (0)

zostaw komentarz