Jak zainstalować okna kompozytora

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie xampp, który jest jednym z najlepszych sposobów kodowania za pomocą PHP w systemie Windows. Wymagania PHP Composer spełniają najnowsze wersje xampp w Windows 10.


Zainstaluj xampp w systemie Windows 10

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie xampp, który jest jednym z najlepszych sposobów kodowania za pomocą PHP w systemie Windows. Wymagania PHP Composer spełniają najnowsze wersje xampp w Windows 10.

xampp do pobrania za darmo dla Windows 10 64 bit

Okna pobierania Composer

Następnie pobierz program Composer dla systemu Windows, który oferuje plik wykonywalny do instalacji. Composer to biblioteka, która obsługuje zależności dla PHP.

Przy użyciu programu Composer można łatwo korzystać z istniejących bibliotek, ponieważ automatycznie instaluje i aktualizuje wymagane zależności - wszystko, co musisz zrobić, to wywołać to działanie.

pobierz okna Composer

Pobierz Composer

Użyj podanego linku i pobierz binarny plik instalacyjny dla systemu Windows. Pobieranie powinno być krótkie, ponieważ plik jest bardzo mały. Wykonaj go po pobraniu.

Windows zainstaluj Composer

Instalacja powinna się teraz rozpocząć, nie sprawdzaj trybu programisty na pierwszym ekranie, chyba że wiesz, co robisz.

Polecenie instalacji kompozytor

W przypadku, gdy zainstalowany jest więcej niż jeden php lub nie został on zainstalowany w standardowym folderze, tutaj jest możliwość jego zmiany. Ten krok jest bardzo ważny, ponieważ plik wykonywalny będzie używany do uruchamiania PHP.

Możesz najprawdopodobniej pominąć ten krok, chyba że nie masz bezpośredniego dostępu do Internetu - w takim przypadku najprawdopodobniej wiesz, co tutaj zrobić, podając adres URL serwera proxy.

Wszystko powinno być teraz w porządku - ustawienia nie były naprawdę trudne =) Możesz kontynuować instalację.

Konfiguracja kompozytorki powinna zakończyć się bez problemów, nadszedł czas na zakończenie instalacji i rozpoczęcie korzystania z niej!

Sprawdź monit instalacji

Zobacz, jak dostać się do polecenia cmd tutaj, za pomocą skrótu klawiszowego Win + R (stojąc na Windows Run), a tam wpisz po prostu cmd dla polecenia, aby otworzyć wiersz polecenia.

W wierszu poleceń wpisz po prostu composer i naciśnij enter.

Jeśli instalacja zakończy się pomyślnie, powinieneś zobaczyć logo Composer i instrukcje, jak go używać - tak, Composer to głównie program wiersza poleceń.

Zainstaluj program Composer w systemie Windows za pomocą XAMPP

Czym jest xampp

XAMPP to program Windows zawierający serwer WWW Apache, system zarządzania bazą danych MySQL oraz język programowania PHP.

Co robi program xampp

Dzięki ładnemu graficznemu interfejsowi użytkownika do zarządzania wszystkimi powyższymi programami, XAMPP pozwala uruchamiać serwer WWW w systemie Windows, bez konieczności ręcznego instalowania wszystkich wymaganych składników.


Komentarze (0)

zostaw komentarz