Ako zmeniť jazyk GIMP?

Ako zmeniť jazyk GIMP? [Slovenský]

Ako zmeniť jazyk GIMP?

Jazyk GIMP sa dá ľahko zmeniť otvorením rozhrania GIMP, prechodom do ponuky úprav> preferencie> rozhranie> jazyk a výberom jazyka GIMP, ktorý sa má v rozhraní použiť, pred pokračovaním v editácii obrázkov pomocou jednoduchých funkcií, ako je napríklad kreslenie rovných čiar v GIMP alebo pokročilejšie funkcie, ako je zmena veľkosti dávkového obrazu pomocou GIMP.

Nižšie nájdete podrobný návod na zmenu jazyka GIMP.

Zmena podrobných krokov jazyka GIMP

Začnite otvorením rozhrania GIMP a prejdite na ponuku Upraviť, v ktorej sa zobrazí podponuka Predvoľby.

Potom, keď ste raz v predvoľbách GIMP, otvorte obrazovku Rozhranie, ktorá obsahuje možnosť jazyka ako rozbaľovaciu ponuku.

V rozbaľovacej ponuke jazyka bude predvolenou možnosťou pravdepodobne predvolený jazyk systému.

Vyberte iný z navrhovaných jazykov na prepnutie rozhrania GIMP na tento jazyk.

Po výbere jazyka nezabudnite stlačením tlačidla OK zaregistrovať zmenu.

Po výbere nového jazyka reštartujte program GIMP tak, že ho najprv zatvoríte a potom ho znova otvoríte.

Rozhranie by sa teraz malo načítať v novom jazyku a podľa toho sa úplne preloží.

Podobné články


Komentáre (0)

Zanechať komentár