Program Lotus Notes sa pri otvorení okna vyskytla chyba

Program Lotus Notes sa pri otvorení okna vyskytla chyba [Slovenský]

Program Lotus Notes sa pri otvorení okna vyskytla chyba

Nerestartujte počítač! Jediné, čo musíte urobiť, je ukončiť proces ntaskldr.exe.

Môže sa to stať, keď sa Lotus Notes ťažko zatvorí, napríklad ukončením procesu alebo požiadať o to, aby to urobil, keď program neodpovedá, a to pri ďalšom štarte Lotus Notes.

Stačí prejsť do Správcu úloh systému windows (stlačením kombinácie klávesov CTRL + Shift + Esc alebo stlačením klávesov CTRL + ALT + DEL => Spustenie Správcu úloh).

Na karte procesov nájdite proces nazvaný ntaskldr.exe (alebo nnotesmm.exe alebo nlnotes.exe) a kliknite na položku Ukončiť proces.

Znova potvrďte, že tento proces chcete ukončiť kliknutím na položku Ukončiť proces v potvrdzovacom poli.

Potom môžete znovu otvoriť aplikáciu lotus Poznámky z ponuky Štart systému windows alebo iného odkazu na pracovnú plochu alebo adresy URL ...

... a ste znova v prihlasovacom okne aplikácie lotus Poznámky!

Pozrite si ďalšie podrobnosti o chybe IBM: Pri spúšťaní aplikácie Poznámky sa vyskytla chyba pri otváraní okna

Chyba aplikácie Lotus Notes

When encountering a Chyba aplikácie Lotus Notes, and an action cannot be done, always start by trying to kill the LotusNotes process, by opening the Windows Task manager.

Potom nájdite proces ntaskldr.exe, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte koniec procesu.

Tým sa zabije proces Lotus Notes a teraz sa môžete pokúsiť reštartovať aplikáciu LotusNotes a zistiť, či sa chyba opakuje alebo nie.

Podobné články

Komentáre (0)

Zanechať komentár