Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
 

Ako vytvoriť dashboard v SalesForce Lightning?

Ako vytvoriť dashboard v SalesForce Lightning? [Slovenský]

Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
 

Ako vytvoriť dashboard v SalesForce?

Vytvorenie dashboardu v SalesForce vám umožní rýchly a efektívny prístup k najdôležitejším informáciám pre vašu činnosť. Prístrojové panely SalesForce Lightning obsahujú užitočné informácie, ku ktorým chcete rýchlo pristupovať a dajú sa úplne prispôsobiť vašim potrebám. Vytvorenie dashboardov v SalesForce je jednoduchá a potrebná operácia, aby sa naplno využil potenciál reportovania v reálnom čase.

Ak ju chcete vytvoriť, jednoducho prejdite na informačné panely v navigačných aplikáciách> nový informačný panel a pridajte komponenty, ktoré sú potrebné pre vašu rýchlu vizualizáciu, a pozrite si nižšie nášho úplného sprievodcu vytváraním informačných panelov vo verzii SalesForce Lightning.

Vytvorte nový informačný panel

Ak chcete vytvoriť nový informačný panel, začnite prístupom k aplikácii dashboardov z navigačného panela na hlavnej obrazovke.

Odtiaľ sa zobrazia posledné riadiace panely, ak sú k dispozícii. V opačnom prípade môžete vytvoriť nový informačný panel kliknutím na nové tlačidlo ovládacieho panela.

Čítali ste?

Postup vytvorenia riadiaceho panela

Prvým krokom na vytvorenie nového informačného panela je zadanie názvu riadiaceho panelu, ktorý je povinný.

V prípade, že máte veľa dashboardov, môže byť užitočné zadať aj popis, aby ste ho mohli v budúcnosti rýchlejšie získať.

Je tiež možné uložiť prístrojovú dosku do definovaného priečinka, aby boli všetky vaše riadiace panely správne uložené napríklad pomocou typu palubnej dosky alebo použitia.

Pridávanie komponentov do ovládacieho panela

Akonáhle je prístrojový panel vytvorený, bude prázdny, bez pridania akéhokoľvek komponentu. K dispozícii bude určité množstvo štvorcov a komponenty môžu byť pridané a zmenšené tak, aby vyplnili tieto dlaždice.

Na vytvorenie nového komponentu stlačte tlačidlo plus.

Komponent môže byť správa alebo priečinok a nasledujúca obrazovka umožní vyhľadať existujúci prehľad alebo priečinok.

Vyhľadajte prehľad alebo priečinok, ktorý chcete použiť v aktuálnom riadiacom paneli, a vyberte ho.

Po výbere prehľadu je potrebné vybrať spôsob zobrazenia prehľadu ako komponentu v informačnom paneli: mali by byť v tabuľke surové údaje, ak by to bola tabuľka ako koláč alebo stĺpcový graf, ktoré by mali byť v tomto komponente a mnoho ďalších možností.

Vyberte spôsob zobrazenia prehľadu a prejdite nadol na ľavej strane, aby ste videli viac možností.

V zozname možností pre daný komponent je možné vybrať stĺpce, ktoré sa majú zobraziť v prehľade, čo je užitočné najmä pri prepínaní na graf, v ktorom s najväčšou pravdepodobnosťou niektoré stĺpce neprinesú žiadnu pridanú hodnotu.

Ak chcete v zozname volieb prejsť ďalej, máte k dispozícii viac možností, napríklad výber stĺpca, na ktorom sa majú údaje triediť, aké zobrazovacie jednotky by sa mali použiť na vytvorenom riadiacom paneli, ak sa majú zobraziť súčty a ďalšie.

Náhľad súčastného grafu

Po výbere správnych možností by mal byť komponent zobrazený ako náhľad v tom istom okne a môže byť upravený, až kým kliknete na tlačidlo Pridať, aby ste komponent pridali na panel.

Neváhajte hrať s rôznymi typmi grafov, ktoré sú k dispozícii, až kým nenájdete ten, ktorý vám umožní najlepšie prijímať rozhodnutia alebo iné akcie z informácií z informačného panela. Oblasť náhľadu sa aktualizuje hneď po kliknutí na iný typ grafu.

Po pridaní viacerých komponentov do informačného panela bude vyzerať užitočnejšie a mal by slúžiť svojmu účelu, aby sa na základe správ, ktoré boli vybraté, zobrazovali informácie v reálnom čase.

Vytvorenie informačného panela v SalesForce v krátkosti

Stručne povedané, vytvorenie dashboardu v SalesForce je jednoduchá obsluha a má veľa výhod a flexibility. Informačný panel Sales Force Lightning vám umožňuje robiť lepšie rozhodnutia a rýchlo pristupovať a vizualizovať údaje, ktoré sú pre vás dôležité, v reálnom čase.

Aký je váš obľúbený prístrojový panel blesku Sales Force? Čo očakávate od vytvorenia informačného panela v službe SalesForce? Dajte nám vedieť v komentároch.

Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
 

Podobné články

 
 
 
 
 
 

Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
 

Komentáre (0)

Zanechať komentár

Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
 
Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.
Vaše údaje - šifrované. Identita - anonymná. Internet Speed ​​- Superior.