WordPress Polylang chýbajú odkazy

WordPress Polylang chýbajú odkazy [Slovenský]

Polylang chýbajú jazykové odkazy

Pri spravovaní viacjazyčného blogu Wordpress a zverejňovania príspevkov v niekoľkých jazykoch sa môže stať, že niektoré príspevky, ktoré boli preložené, nie sú navzájom prepojené, a to pomocou doplnku PolyLang.

WordPress Polylang plugin

Pozri príklad, táto uverejnená poľská verzia príspevku nie je prepojená s iným jazykom, chýbajú jazykové odkazy.

V zozname príspevkov je jasné, že poľská a španielska verzia tohto príspevku nie sú prepojené, pretože je k dispozícii možnosť vytvoriť príspevok v týchto jazykoch.

Vyberte jeden príspevok a prejdite na jeho úpravu.

Polylang pridávanie jazykových odkazov

Tam, na pravej strane, v sekcii jazykov, začnite hľadať lokalizovanú verziu príspevku s niekoľkými kľúčovými slovami a vyberte správnu verziu.

Urobte to pre každý jazyk, v ktorom bol príspevok už preložený.

A nezabudnite stlačiť tlačidlo aktualizácie v sekcii publikovania:

WordPress Polylang jazykové prepojenia späť

V ponuke všetkých príspevkov je teraz viditeľné, že preklady sú prepojené s inými jazykmi.

A pri zobrazovaní príspevku je teraz k dispozícii voľba jazyka!

Podobné články

Komentáre (0)

Zanechať komentár

Zvýšte tržby z reklamy o 50-250% s nástrojom Ezoic. Certifikovaný partner spoločnosti Google pre publikovanie.
Zvýšte tržby z reklamy o 50-250% s nástrojom Ezoic. Certifikovaný partner spoločnosti Google pre publikovanie.
 
Zvýšte tržby z reklamy o 50-250% s nástrojom Ezoic. Certifikovaný partner spoločnosti Google pre publikovanie.
Zvýšte tržby z reklamy o 50-250% s nástrojom Ezoic. Certifikovaný partner spoločnosti Google pre publikovanie.