Si përdoret modeli kryesor i hostimit i Asp.Net në aplikacionet në internet?

Si përdoret modeli kryesor i hostimit i Asp.Net në aplikacionet në internet? - Shqiptar

Thelbi i Asp.net ka një përmirësim të dukshëm në modelin e pritjes. Pritej që në versionet e mëparshme të pranoheshin aplikacionet e internetit të Asp.net Core përmes serverëve të proxy-ve të tilla si IIS në Windows, Apache ose NGINX. Sidoqoftë, thelbi i ri Asp.net 2.2 lejon drejtpërdrejtë pritjen e aplikacionit Asp.net në Windows brenda IIS pa kërkesat e serverit të jashtëm. Kështu, kjo rrisin rrjedhën e përdorimit të mekanizmit të thjeshtë në proces.

Modele Pritëse në ASP.NET Core

Modelet e strehimit në ASP.NET Core janë të dy llojeve d.m.th. Pritja në proces dhe Pritja jashtë procesit. Para ASP.Net Core 2.2 ekzistonte vetëm një model pritës, i cili është pritje jashtë procesit, por për shkak të performancës, janë prezantuar Modeli i Pritjes së Procesit në versionet 2.2 të Asp.net.

Futja e Modelit të Pritjes në proces në Asp.net Core

Versionet e mëparshme të ASP.NET Core kërkuan që një të priste aplikacionin në IIS duke përdorur një model pritës të procesit që proxies përmes IIS. Kërkesat që goditen IIS ose IIS Express i përcillen Aplikacionit Core të internetit ASP.NET që funksionon në Kestrel Web Server. Sidoqoftë, me pritjen e re në proces, vetëm një server përdoret për të pritur si IIS, Nginx ose Linux. Do të thotë që në vend që t'i dërgoni kërkesa Kestrel, një implementim i ri i serverit në internet (IISHttpServer) është pritur direkt brenda Pishinës së Aplikimit IIS, që do t'i shërbejë kërkesës. Me ASP.NET Core 3.1, modeli i pritjes në proces përdoret si një model i paracaktuar sa herë që zhvilloni një aplikacion të ri duke përdorur një shabllon ekzistues.

Burimi i figurës

Me sa duket, ky model pritës ka ndikim shumë të lartë të performancës dhe performancës në krahasim me modelin pritës të procesit të jashtëm.

Modeli i hostimit jashtë procesit

Në modelet e hostimit jashtë procesit, mund të përdorni ose serverin Kestrel drejtpërdrejt si një kërkesë të përdoruesit që përballet me serverin, ose mund të vendosni aplikacionin në IIS i cili do të veprojë si një proxy server dhe dërgon kërkesa në serverin e brendshëm Kestrel. Në këtë lloj modeli pritës, ju keni dy mundësi për të pritur d.m.th. duke përdorur Kestrel dhe Proxy Server:

1. Përdorimi i Kestrel

Në këtë, Kestrel vetë vepron si server buzë, i cili drejtpërdrejt kërkon nga përdoruesi i serverit, që do të thotë se mund të përdoret vetëm serveri Kestrel për aplikacionin.

2. Duke përdorur një server Proxy

Për shkak të kufizimeve të serverit Kestrel, nuk mund të përdoret kjo në të gjitha aplikacionet. Në raste të tilla, duhet të përdorni serverë të fuqishëm si IIS, Apache ose NGINX. Pra, në këtë situatë, ky server vepron si një proxy server rezervë që do të ridrejtojë çdo kërkesë tek sekretari i brendshëm i Kestrel, ku aplikacioni po funksionon. Këtu po funksionojnë dy serverë si IIS dhe Kestrel.

Ky model pritës është një model i paracaktuar për të gjitha aplikacionet e implementuara më parë. NET Core 2.2 version. Një nga kufizimet e përdorimit të këtij lloji siç është ngadalësia e performancës.

Mendimet përfundimtare:

Sipas fakteve, shumica e kompanive të zhvillimit të internetit ASP.Net sigurisht që dëshirojnë të përdorin modelin pritës të procesit. Meqenëse konsumon më pak burime dhe siguron performancë të mirë. Pasi që nuk ka nevojë për një proces shtesë për Kestrel dhe gjithashtu shmang komunikimin shtesë midis IIS dhe Kestrel. Sidoqoftë, ka raste kur dikush mund të dëshirojë të zgjedhë pritjen jashtë procesit siç është në rastin e pritjes së të njëjtit aplikacion në internet në Windows dhe Linux. Kur flasim për pritjen e aplikacionit në platforma të tjera, Kestrel është mekanizmi kryesor që përdoret për të trajtuar kërkesat HTTP në të gjitha platformat.

Sidoqoftë, ekzekutimi i procesit në IIS është mënyra më e mirë nëse nuk keni një kërkesë shumë specifike për Kestrel.

Kredia e figurës kryesore: Foto nga Farzad Nazifi në Unsplash

Foto Galeria

Artikuj të ngjashëm


Comments (0)

Lini një koment