Hur många ord i min text? Med Notepad ++ ordräkningsverktyg

Hur många ord Notepad ++

Det finns tre enkla sätt att få ordet i Notepad ++, och även teckenräkningen, tillsammans med antalet rader, med snabba och enkla knep i Notepad ++:

  • menyn Visa> Sammanfattning ...,

  • dubbelklicka på textlängden / linjerna i nedre statusfältet,

  • använd plugin TextFX> TextFX Tools> T: WordCount.

Installera TextFX-verktyg på Notepad ++

Räkna ord i text

Det första sättet att få ordet i Notepad ++ är att klistra in den önskade texten i en ny flik i Notepad ++ och öppna menyn Visa> Sammanfattning ....

Detta kommer att visa samma information som nästa lösning.

Word count checker

Det andra sättet att få karaktären i Notepad ++ är att dubbelklicka på statusfältet, där fillängden och antalet linjer visas.

En popup kommer att visas och visar följande information:

Tecken räknas utan mellanslag, ordräkning, linjetal, dokumentlängd och eventuell vallängd.

OBS: Teckenräknaren tar inte hänsyn till mellanrummen mellan orden.

Teckenräkning med mellanslag

För att få ett teckenräkning med mellanslag är det bästa sättet att använda TextFX-plugin, som enkelt kan installeras i Notepad ++, se vår guide nedan.

Första steget är att välja en text, eftersom plugin bara räknar med det aktuella valet. För att få informationen, öppna menyn TextFX> TextFX Tools> T: WordCount.

Det kommer att visa ordet räkna, tillsammans med char räkna med mellanslag och räkna räkna utan mellanslag.

Var uppmärksam, en text måste väljas, eller ett felmeddelande visas.

Detta plugin kan enkelt användas som ett ordordtal, eftersom allt du behöver göra är att välja önskat stycke och öppna plugin för att få ordräkningen endast för det valda stycket.

Hur många ord är 200 tecken

I genomsnitt har ett ord cirka 6 tecken med mellanslag eller 5 tecken utan mellanslag på latin.

Därför representerar en text på 200 tecken cirka 40 ord utan mellanslag eller 33 ord med mellanslag.

Problembeskrivning

Hur man kontrollerar hur många ord du har skrivit, hur man räknar ord med sidor, ordräkning inklusive mellanslag, anteckningsbokstäkning, hur man räknar ord i anteckningsblock.

Notepad ++ nedladdning och ordräkning
Var kan jag hitta position i Notepad ++?

Var kan jag hitta position i Notepad ++? Using the CTRL-G keyboard combination, you can easily navigate to a specific line number. While navigating the text opened in Notepad++, you can see the line and character position at any time in the status bar on the bottom of the interface: the LN means line, and COL means character position in the line.

Om du vill navigera till ett givet teckennummer i filen använder du CTRL-G-funktionen och väljer förskjutningsfunktionen för att gå direkt till en specifik teckenposition i filen.

Om du vill navigera till en specifik karaktärsposition med tanke på dess rad och kolumnnummer, bör du använda ett regelbundet uttryck som förklaras i Notepad ++ community.

Teckenposition | Notepad ++ Community
Har anteckningar ett ordräkning?

Har anteckningar ett ordräkning? The Standard Notepad program does not have a word count functionality.

Därför rekommenderas det att använda ett annat verktyg, t.ex. anteckningsverktyget Anteckningar ++, för att räkna hur många ord i din text. Du kan till exempel använda den inbyggda Microsoft Office‌ Word-funktionen för att räkna antalet tecken i din text.

hur man räknar ord i anteckningar - Microsoft Community

Notepad ++ teckenräkning

En wordcounttool som Notepad ++ TextFX kan användas för att räkna tecknen i vilken fil som helst som öppnas i Notepad ++ textredigerare, om statusfältet Notepad ++ Word Count inte räcker till.

Det integrerade ordräkningsverktyget räcker redan för att räkna med tecken, ord eller linjer, och det går bara att komma åt i statusfältet när som helst.

Hur många ord i min text? Med Notepad ++ ordräkningsverktyg

Liknande artiklar


kommentarer (0)

Lämna en kommentar