SalesForce: radera användaren i några enkla steg

SalesForce: radera användaren i några enkla steg [Svenska]

SalesForce: radera användarimplikationer

Det är inte möjligt att ta bort användare i SalesForce-plattform en, eftersom uppgifterna bevaras av historiska och säkerhetsskäl. Du kan dock helt enkelt inaktivera en användare och därmed tillåta honom att logga in på SalesForce-konto och använda SalesForce alls, förutsatt att du har de administrativa rättigheterna som krävs för det.

SalesForce-plattform
använd SalesForce
logga in på SalesForce-konto

Efter att ha deaktiverat kontot kommer rapporten som skapats i SalesForce av användaren fortfarande att vara tillgänglig, tillsammans med SalesForce-konton , SalesForce-kontakter eller SalesForce-arbetsflöde som han har skapat - han kommer helt enkelt inte att kunna logga in längre, men hans data kommer inte förloras, och andra användare som har tillgång till hans data kommer fortfarande att kunna se profilen för användarkontot som har skapat dessa data.

Se nedan i några enkla steg hur du kommer dit och utför en SalesForce-borttagning av användaroperationer på ett säkert sätt.

Hur du deaktiverar en Salesforce-användare - Galvin Technologies
Radera användare i salesforce - Automation Champion
Varför användare inte kan raderas från salesforce.com? - Forcetalks

SalesForce: ta bort exempel på användargränssnitt

För att radera en specifik användare, eller mer exakt för att förhindra att ett konto använder SalesForce genom att inaktivera det, börja med att gå till installationsmenyn, tillgänglig under växelsymbolen i SalesForce Lightning -gränssnittet.

Hitta sedan användarmenyn under administration i inställningsalternativen. Tveka inte att använda snabbsökningsformuläret för att söka efter användarmenyn.

Om du inte ser den här menyn betyder det att du inte har nödvändiga åtkomsträttigheter och måste kontakta din systemadministratör.

I användarinställningen, hitta användaren att radera och klicka på pilen i slutet av raden, som visar en dold meny.

Välj alternativet redigera användare för att avaktivera användaren.

Inaktivera användaren i Salesforce Lightning

En pop-up visas så att du kan ändra alla användarinformation: förnamn, efternamn, e-post och hans profil, plus en kryssruta för att ställa in användaren som aktiv eller inte.

Genom att avmarkera den aktiva rutan i redigeringsmenyn kommer användaren att inaktiveras, vilket innebär att han praktiskt taget kommer att ta bort sin användare från Salesforce-gränssnittet, eftersom han inte kommer att kunna logga in längre för att använda Salesforce inom SalesForce-plattform en.

Efter att ha avmarkerat rutan klickar du på Spara för att få användaren att inaktivera och förhindra att han någonsin använder det kontot.

Tillbaka till användarens installationsmeny bör ett informationsmeddelande visas för att bekräfta att användarändringen har sparats.

I användarlistan kommer det att synas att den aktiva kontrollen inte längre visas för den användaren, vilket innebär att användaren har tagits bort för att använda Salesforce och inte längre kan logga in på Salesforce-konto.

Ändra UserForce-användarprofil

Samma skärm som används för att radera användarna används också för att ändra Salesforce användarprofil.

När rollerna och profilerna i Salesforce har definierats går du helt enkelt till den skärmen för den givna användaren och ändrar hans Salesforce-användarprofil i popup-redigeringsanvändaren.

Standardprofiler - Salesforce Hjälp
Profiler i Salesforce | Salesforce-profiler - Tutorial Kart

Liknande artiklar


kommentarer (0)

Lämna en kommentar