How to create a dashboard in สายฟ้าฟาดฟัน and add components?

วิธีสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce การสร้างแดชบอร์ดใน SalesForce จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับกิจกรรมของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ...
อ่านเพิ่มเติม

สิทธิ์การใช้งาน SalesForce มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

SalesForce มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ A สายฟ้าฟาดฟัน license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions....
อ่านเพิ่มเติม

จะรวมบัญชีใน SalesForce Classic ได้อย่างไร

ไม่สามารถรวมบัญชีใน สายฟ้าฟาดฟัน การดำเนินการนี้จะต้องทำใน SalesForce classic เมื่ออยู่ใน SalesForce Classic ให้ไปที่บัญชี> รวมบัญชี> ค้นหาบัญชี> รวมและเลือกค่าที่ควรเก็บไว้สำหรับความคลาดเคลื่อน...
อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel ได้อย่างไร

วิธีส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel การส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel นั้นค่อนข้างง่ายเมื่อรายงานให้เลือกลูกศรเมนู> ส่งออก> รูปแบบ Excel> ส่งออก...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีสร้างรายงานใน SalesForce

การสร้างรายงานใน SalesForce เป็นการดำเนินการขั้นพื้นฐานและที่สำคัญมากเช่นเดียวกับฐานในการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel หรือ CSV เช่น...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ใน SalesForce

วิธีสร้างกฎเวิร์กโฟลว์ใน SalesForce การสร้างกฎเวิร์กโฟลว์ใน SalesForce เสร็จแล้วในการตั้งค่า SalesForce ภายใต้การดำเนินการอัตโนมัติ> การกระทำ worlkflow...
อ่านเพิ่มเติม

จะสร้างบัญชีใน SalesForce Lightning ได้อย่างไร?

การสร้างบัญชีลูกค้าใน SalesForce สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยไปที่แท็บบัญชี> ใหม่และกรอกรายละเอียดบัญชี...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีเปลี่ยนภาษา in ฟ้าแลบ?

มีหลายภาษาสำหรับอินเตอร์เฟส SalesForce Lightning และสามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ทุกคน...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีเพิ่มวัตถุที่กำหนดเองไปยังแถบนำทางใน SalesForceLightning?

วิธีเพิ่มวัตถุที่กำหนดเองไปยังแถบนำทาง การเพิ่มวัตถุในแถบการนำทางเช่นการเข้าถึงเมนูลัดอื่น ๆ เช่นบัญชีเป็นเรื่องง่ายโดยไปที่การปรับเปลี่ยนแถบนำทางของคุณ> เพิ่มรายการเพิ่มเติม> เลือกรายการ> เพิ่มรายการนำทาง...
อ่านเพิ่มเติม

How to add users in สายฟ้าฟาดฟัน?

Adding a new user to a สายฟ้าฟาดฟัน account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. ในการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยังบัญชี SalesForce ให้ไปที่การตั้งค่า> การตั้งค่า> การจัดการ> ผู้ใช้> ผู้ใช้> ใหม่และทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในบัญชี...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีรวมผู้ติดต่อใน SalesForce Classic

วิธีผสานผู้ติดต่อใน SalesForce การรวมที่อยู่ติดต่อจากบัญชีสามารถทำได้บน SalesForce Classic เท่านั้นและเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีการส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce Lightning

วิธีการส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce การส่งออกผู้ติดต่อจาก SalesForce เป็นการดำเนินการที่ง่ายมากโดยการสร้างรายงานที่มีผู้ติดต่อเพื่อส่งออกและส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือรูปแบบการส่งออกอื่นที่มีอยู่จาก SalesForce...
อ่านเพิ่มเติม