Microsoft OutLook dự báo thời tiết cho vị trí của tôiLàm cách nào để thêm vị trí trong Lịch Outlook?

By default, after installing Microsoft Outlook, the location as well as the  Đơn vị thời tiết Outlook‌  might not be the right ones, as they are usually defaulted to Washington D.C. as location in Outlook calendar, and Fahrenheit as Đơn vị thời tiết Outlook.

Tuy nhiên, khá đơn giản là cập nhật vị trí trong lịch Outlook và thêm bao nhiêu tùy thích, miễn là các vị trí đó đủ quan trọng để trở thành một phần của danh sách vị trí trong lịch Outlook. Để thêm một vị trí mới trong lịch Outlook, chỉ cần mở lịch Outlook, nhấp vào vị trí hiện tại có thể là Washington D.C. theo mặc định và bắt đầu nhập vị trí trong lịch Outlook mà bạn muốn thêm. Nhấn enter đã nhập một vài vị trí để có danh sách các đề xuất mà bạn có thể chọn vị trí trong lịch Outlook để thêm.

Microsoft OutLook thay đổi vị trí thời tiết

Trong Lịch Outlook, bạn có thể thêm bao nhiêu địa điểm thời tiết tùy thích, và chọn địa điểm được hiển thị.

Để thêm vị trí, hãy nhấp vào vị trí hiện tại và nhấp vào Thêm vị trí:

Cách thay đổi vị trí thời tiết

Nhập tên của vị trí hoặc thành phố chính gần nhất và nhấp enter để nhận một số mệnh đề thành phố.

Bằng cách nhấp vào vị trí chính xác, nó sẽ được thêm vào danh sách và chọn làm vị trí hiện tại.

Đặt vị trí thời tiết OutLook

Thêm theo cách đó khi có nhiều vị trí nếu cần và sẽ có sẵn để chuyển nhanh từ vị trí này sang vị trí khác.

Cũng có thể xóa vị trí khỏi vị trí ưa thích bằng cách vào danh sách và nhấp vào dấu thập ở bên phải của vị trí.

Mô tả vấn đề

Làm thế nào để thay đổi vị trí thời tiết,  Microsoft Outlook‌  thay đổi vị trí thời tiết, thiết lập vị trí thời tiết OutLook.

Bài viết tương tự

Outlook tìm thư mục email trong vài bước dễ dàng

Outlook tìm thư mục email trong vài bước dễ dàng

Sử dụng các tùy chọn nâng cao của tab tìm kiếm, có thể tìm email theo nội dung, người gửi, cuộc hẹn lịch và cuộc họp hoặc thậm chí danh bạ Outlook và xem thư mục nào của hệ thống phân cấp được đặt, sử dụng các công cụ tìm nâng cao của Outlook.


Bình luận (1)

Naught can be added if you already have the maximum of five locations; must {X} one before the 'add location' becomes available.

Để lại một bình luận