Làm cách nào để thay đổi thời tiết lịch Outlook thành Celsius?Làm cách nào để thay đổi thời tiết Outlook thành Celsius hoặc thay đổi thời tiết thành Fahrhenheit?

Theo mặc định, lịch  MS Outlook‌  được hiển thị bằng Fahrenheit hoặc Celsius. Có thể thay đổi đơn vị thời tiết, xem bên dưới cách thay đổi thời tiết thành Fahrenheit trong Outlook hoặc cách thay đổi thời tiết lịch Outlook thành Celsius. Xem thêm cách thay đổi vị trí lịch Outlook sau khi bạn thay đổi lịch Outlook thành đơn vị thời tiết Celsius.

Thời tiết trong lịch Outlook được hiển thị sai đơn vị, Celsius C ° thay vì Fahrenheit F ° hoặc nghịch đảo, Fahrenheit F ° thay vì Celsius C °?

Có thể thay đổi đơn vị thời tiết được hiển thị trong MSOutlook từ Celsius sang Fahrenheit hoặc từ Fahrenheit sang Celsius bằng cách vào menu Tệp> Tùy chọn> Lịch> chọn đơn vị thời tiết để hiển thị.

Tùy chọn menu thời tiết MSOutlook

Bắt đầu bằng cách vào menu tập tin, ở phía trên bên trái của cửa sổ MSOutlook.

Ở đó, đi đến Tùy chọn, ở dưới cùng của danh sách các mục menu.

Trong các tùy chọn menu, tìm các tùy chọn lịch.

Trong các tùy chọn lịch, ở dưới cùng, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn hiển thị thời tiết trong lịch (hoặc không) và bạn sẽ có thể chọn đúng đơn vị để sử dụng, Celsius hoặc Fahrenheit.

Bài viết tương tự

Làm cách nào để ghi âm giọng nói trên Windows 10 dễ dàng với Audacity?

Làm cách nào để ghi âm giọng nói trên Windows 10 dễ dàng với Audacity?

Để ghi âm giọng nói trên Windows 10, cách dễ nhất có thể là sử dụng phần mềm âm nhạc Audacity cho Windows có thể tải xuống và sử dụng miễn phí, dưới dạng trình chỉnh sửa tệp WAV cho Windows 10 và làm máy ghi âm MP3 miễn phí cho Windows 10.


Bình luận (0)

Để lại một bình luận