Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Có bao nhiêu từ trong văn bản của tôi? Với công cụ đếm từ Notepad ++

Có bao nhiêu từ trong văn bản của tôi? Với công cụ đếm từ Notepad ++ [Tiếng Việt]

Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Có bao nhiêu từ Notepad ++

Có ba cách dễ dàng để có được số lượng từ trong Notepad ++, và cũng là số ký tự, cùng với số dòng, với các thủ thuật nhanh và đơn giản trong Notepad ++:

  • Trình đơn Xem> Tóm tắt ...,

  • nhấp đúp vào độ dài văn bản / dòng đếm trong thanh trạng thái dưới cùng,

  • Sử dụng Plugin TextFX> Công cụ TextFX> T: WordCount.

Cài đặt các công cụ TextFX trên Notepad ++

Đếm từ trong văn bản

Cách đầu tiên để đếm số từ trong Notepad ++, là dán văn bản được yêu cầu vào một tab mới trong Notepad ++ và mở menu Xem> Tóm tắt ....

Điều này sẽ hiển thị cùng một thông tin như giải pháp tiếp theo.

Trình kiểm tra số từ

Cách thứ hai để có được số lượng char trong Notepad ++, là nhấp đúp chuột vào thanh trạng thái, nơi chiều dài tập tin và số dòng được hiển thị.

Cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, hiển thị thông tin sau:

Các ký tự được tính không có dấu cách, số từ, số lượng dòng, độ dài tài liệu và độ dài lựa chọn, nếu có.

Chú ý, bộ đếm ký tự không tính đến khoảng cách giữa các từ.

Ký tự đếm bằng dấu cách

Để có được một nhân vật đếm với không gian, cách tốt nhất là sử dụng Plugin TextFX, có thể dễ dàng cài đặt trong Notepad ++, xem hướng dẫn bên dưới của chúng tôi.

Bước đầu tiên là chọn văn bản, vì plugin sẽ chỉ thực hiện số đếm cho lựa chọn hiện tại. Để có được thông tin, mở menu TextFX> TextFX Tools> T: WordCount.

Nó sẽ hiển thị số lượng từ, cùng với số lượng char với không gian và số lượng char mà không có dấu cách.

Chú ý, một văn bản phải được chọn, hoặc một thông báo lỗi sẽ được hiển thị.

Plugin này có thể dễ dàng được sử dụng như một số từ đoạn văn, vì tất cả những gì bạn phải làm là chọn đoạn cần thiết và mở plugin để chỉ đếm số từ cho đoạn đã chọn.

Có bao nhiêu từ là 200 ký tự

Trung bình, một từ có khoảng 6 ký tự có dấu cách hoặc 5 ký tự không có dấu cách trong tiếng La Tinh.

Do đó, văn bản 200 ký tự đại diện cho khoảng 40 từ không có dấu cách hoặc 33 từ có dấu cách.

Mô tả vấn đề

Cách kiểm tra xem bạn đã nhập bao nhiêu từ, cách đếm từ trên trang, đếm từ bao gồm dấu cách, số ký tự notepad, cách đếm từ trong notepad.

Tải xuống và đọc từ Notepad ++

Số lượng ký tự Notepad ++

Một wordcounttool như Notepad ++ TextFX có thể được sử dụng để đếm các ký tự trong bất kỳ tệp nào được mở trong trình soạn thảo văn bản Notepad ++, nếu thanh trạng thái đếm từ Notepad ++ là không đủ.

Công cụ đếm từ tích hợp đã đủ để đếm các ký tự, từ hoặc dòng và ca được tích hợp đơn giản vào thanh trạng thái bất cứ lúc nào.

Có bao nhiêu từ trong văn bản của tôi? Với công cụ đếm từ Notepad ++

Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Bài viết tương tự


Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Bình luận (0)

Để lại một bình luận

Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.