Không thể tải plugin 32 bit Notepad ++

Không thể tải plugin 32-bit Notepad ++

Sau khi cài đặt Notepad ++ với kho ứng dụng Windows 10, nó được cài đặt theo mặc định phiên bản 64 bit. Đây không phải là vấn đề, cho đến khi tôi thử so sánh hai tập tin văn bản với Notepad ++ và Đặt một danh sách và loại bỏ các bản sao, cả hai đều yêu cầu phiên bản 32 bit của Notepad ++ để hoạt động.

Giải pháp khá đơn giản - tải xuống phiên bản 32 bit từ trang web Notepad ++ và cài đặt nó. Nó sẽ đề xuất theo mặc định để tự cập nhật bản cài đặt hiện tại mà không mất bất kỳ công việc nào, như bản nháp và tệp đang mở.

Tải xuống Notepad ++ 64 bit, một notepad mã nguồn mở và miễn phí, trình xem tệp XML tuyệt vời

Notepad ++ 32 bit hoặc 64 bit

Trên trang web Notepad ++, tải xuống phiên bản 32 bit:

Trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ đề nghị thay thế cài đặt hiện có mà không mất bất kỳ công việc nào.

Sau đó, trong thư mục cài đặt cũ, được đặt trong Tệp chương trình:

Tải xuống Notepad ++ cho Windows 10 64 bit

Sao chép các plugin để sử dụng với ứng dụng trong thư mục Tệp chương trình (x86):

Và khởi động lại chương trình để thấy các plugin xuất hiện trong menu:

Notepad ++ 32 hoặc 64 bit

Câu hỏi là hợp lệ, chúng ta nên sử dụng Notepad ++ trong 32 hoặc 64 bit?

Trên thực tế, nó không thay đổi bất cứ điều gì, ngoại trừ tùy thuộc vào phiên bản bạn đã chọn, bạn sẽ phải tải xuống các plugin tương ứng.

Nếu bạn đã chọn Notepad ++ 32 bit, thì bạn phải luôn tải xuống các phiên bản plugin x86.

Nếu bạn đã chọn Notepad ++ 64 bit, thì bạn phải luôn tải xuống các phiên bản plugin x64.

Bài viết tương tự


Bình luận (5)

Ella Anderson, 2018-08-19
Gracias que fue útil
Sherri Huff, 2018-08-19
Thích đọc nội dung của bạn, tiếp tục đăng
VampireKaven, 2018-08-19
我現在就試試,感謝分享
Eliagers, 2018-08-19
不知道该怎么感谢你,但那是纯粹的天才,谢谢
retrachau, 2018-08-19
بخش بزرگی از اطلاعات، با تشکر برای به اشتراک گذاری

Để lại một bình luận