How to create a Đám mây của Google service account?

What is a Đám mây của Google service account?

Tài khoản dịch vụ Google Cloud là một loại tài khoản đặc biệt được sử dụng trong tài khoản Google Cloud của bạn thuộc về Máy ảo và không thuộc về người dùng tài khoản Google Cloud.

The application, such as SAP HANA or Wordpress for example, will use the Đám mây của Google service account to make any call to the Google API, and individual Đám mây của Google users aren’t directly involved – but the Đám mây của Google service account will be.

What are Đám mây của Google service accounts?
Điểm kiểm tra: 66% Chuyên gia bảo mật thông tin tin rằng Bảo vệ đám mây không hoạt động.

Creating a Đám mây của Google service account

To be able to create a Đám mây của Google service account and start using a virtual machine for an application, the first step is to login to your Đám mây của Google account, or create a fee Đám mây của Google account if you don’t have one yet.

Sau đó, một lần trong bảng điều khiển Đám mây của Google, hãy tìm menu IAM & Admin> Tài khoản dịch vụ. Điều này sẽ mở màn hình tài khoản dịch vụ Gcloud.

Từ đó, chọn một dự án hiện có nếu có hoặc chọn tạo một dự án mới nếu có.

Nhập tên dự án và vị trí nếu cần và nhấp vào tạo để tiếp tục.

Thêm tài khoản dịch vụ mới

Bước tiếp theo khi dự án đã được chọn hoặc mới được tạo, là thêm tài khoản dịch vụ Gcloud mới, nhưng nhấp vào menu ba chấm và chọn tùy chọn tạo tài khoản dịch vụ.

Từ đó, chọn vai trò của tài khoản dịch vụ Đám mây của Google sẽ được tạo, chẳng hạn như Quản trị viên tài khoản dịch vụ, thường là cần thiết để bắt đầu một dự án mới trên Đám mây của Google.

Nhập chi tiết tài khoản dịch vụ Đám mây của Google, chẳng hạn như tên tài khoản dịch vụ của anh ấy, ID tài khoản dịch vụ tương ứng và vai trò dự án, có thể được thay đổi trước khi tạo.

Tài khoản dịch vụ khóa riêng

Cần phải chọn một loại khóa riêng được sử dụng để xác định tài khoản dịch vụ, có thể là tệp JSON hoặc định dạng khác - tệp JSON thường sẽ đủ tốt cho mọi nhận dạng.

Khi tài khoản dịch vụ Đám mây của Google đã được tạo, tệp khóa dịch vụ tương ứng sẽ được lưu trên máy tính và được trình duyệt tải xuống.

Sử dụng tệp này để xác định tài khoản dịch vụ Đám mây của Google mới tạo của bạn khi bạn sẽ sử dụng nó để truy cập một số dịch vụ Đám mây của Google khác.

Khi tài khoản dịch vụ đã được tạo, nó sẽ hiển thị từ danh sách các tài khoản dịch vụ hiện có mà người dùng hiện tại có thể truy cập được.

Từ màn hình đó, có thể chỉnh sửa bất kỳ tài khoản dịch vụ nào, vô hiệu hóa nó hoặc tạo một khóa riêng mới, ở định dạng JSON hoặc ở định dạng P12.

Định dạng trao đổi dữ liệu JSON
Định dạng tệp chứng chỉ số P12
Yoann
Trong khoảng Yoann
Yoann là một nhà tư vấn quốc tế. Ông giúp các doanh nghiệp thực hiện các dự án quốc tế của họ, tạo điều kiện trao đổi giữa các nền văn hóa, đặc sản, dòng chảy và công nghệ khác nhau. Ông phát triển mạnh trong việc thiết kế, cải tiến, thích nghi, đổi mới và làm cho các giải pháp hoạt động, để làm hài lòng khách hàng. Ông đã tạo ra www.ybierling.com để chia sẻ chuyên môn của mình. Ông đã làm việc hơn 10 năm trong phát triển kinh doanh quốc tế, hoàn thiện chuỗi cung ứng toàn cầu, tối ưu hóa tài chính, triển khai dự án SAP ERP và hỗ trợ kinh doanh dựa trên Web. Ông đã thực hiện chuyển đổi kinh doanh trong các ngành công nghiệp khác nhau, như hậu cần, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, chăm sóc sắc đẹp hoặc thời trang, ở nhiều quốc gia trên toàn cầu.
 

Bình luận (0)

Để lại một bình luận