Tên miền chuyển hướng miền GoDaddy cho trang webChuyển hướng DNS sang tên miền khác

Một tên miền được mua và quản lý trên GoDaddy có thể dễ dàng chuyển hướng đến một trang web khác, được lưu trữ tại một tổ chức đăng ký tên miền khác. Xem bên dưới cách định cấu hình tài khoản của bạn để có tên miền từ phiên đấu giá GoDaddy được chuyển hướng đến một máy chủ khác.

GoDaddy chuyển hướng tên miền đến trang web

Sau khi đã mua một tên miền trên dịch vụ đấu giá GoDaddy, tên miền sẽ được chuyển từ chủ sở hữu trước đó sang chủ sở hữu mới, một hoạt động dẫn đến thay đổi đăng ký miền ICANN, để phản ánh chi tiết chủ sở hữu mới.

Các chi tiết này có thể truy cập được khi thực hiện yêu cầu whois, có nghĩa là yêu cầu máy chủ Internet các chi tiết hành chính và kỹ thuật của một tên miền cụ thể là gì.

Yêu cầu chuyển hoàn tất, đối với một tên miền cụ thể, đã đến lúc làm cho nó hiển thị một số trang web!

Bắt đầu bằng cách truy cập tài khoản GoDaddy của bạn và đăng nhập trên trang web, nếu chưa thực hiện.

Trong tài khoản GoDaddy, chọn menu Quản lý miền của tôi từ liên kết nhanh.

Nó sẽ đưa bạn đến một trang mà tất cả các tên miền được sở hữu bởi tài khoản được liệt kê, và có thể được quản lý.

Bây giờ, tất cả những gì chúng ta muốn làm là thay đổi tên miền DNS (Domain Name Server) để chuyển hướng đến dịch vụ lưu trữ của chúng tôi, đó là trên một máy chủ khác so với các máy chủ GoDaddy.

Nhấp vào tùy chọn Quản lý DNS bên dưới biểu tượng bánh răng cho tên miền để chuyển hướng.

Tên miền chuyển hướng GoDaddy

Ở đây, DNS sẽ được liệt kê, theo mặc định là DNS từ GoDaddy, có thể khác nhau theo tên miền.

GoDaddy là một công ty đăng ký lớn, không phải tất cả các tên miền đều có thể được quản lý bởi cùng một máy chủ DNS, do đó hãy chú ý sử dụng các tên miền phù hợp khi đề cập đến các máy chủ DNS của GoDaddy.

Ở đây, các bản ghi DNS từ dịch vụ lưu trữ trang web phải được nhập. Đây là những được đưa ra khi mua một dịch vụ lưu trữ, và khác nhau cho mỗi dịch vụ và tên miền.

Máy chủ tên có thể được giữ lại, nhưng điều quan trọng là sửa đổi các bản ghi A, cho @ là địa chỉ trang web gốc và ví dụ cho WWW, là một tên miền phụ và bất kỳ tên miền phụ nào khác.

Bằng cách đó, có thể yêu cầu GoDaddy chuyển hướng mọi tên miền phụ đến một máy chủ khác nhau chẳng hạn.

Chuyển hướng miền DNS

Sau một thời gian, tối đa 24 giờ để cấu hình DNS sao chép trên toàn thế giới và nếu dịch vụ lưu trữ đích được định cấu hình tương ứng, trang web sẽ hiển thị khi truy cập tên miền mới.

Bài viết tương tự

cPanel chuyển hướng một tên miền ảo sang một URL khác

cPanel chuyển hướng một tên miền ảo sang một URL khác

Trong cPanel, chuyển hướng một tên miền sang một tên miền khác là khá dễ dàng! Xem bên dưới một ví dụ đầy đủ để chuyển hướng tất cả các yêu cầu từ tên miền ảo lifetravelsv.com (đã đăng ký tại cố lên bố.com) sang tên miền web wcifly.com, cả hai được lưu trữ trên ex2 hosting.


Bình luận (0)

Để lại một bình luận