Jak utworzyć raport w SalesForce?

Utworzenie raportu w SalesForce to podstawowa i bardzo ważna operacja, podobnie jak baza do eksportu danych z SalesForce na przykład do Excela lub CSV. Tworzenie raportu można uzyskać, uzyskując dostęp do menu raportu na pasku nawigacyjnym i dodać je w pasku, jeśli jeszcze nie istnieje....
Czytaj więcej

How to create a workflow in Siły sprzedaży?

Creating a workflow rule in Siły sprzedaży is done in the Siły sprzedaży setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Siły sprzedaży? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Siły sprzedaży Lightning....
Czytaj więcej

Jak dodać niestandardowy obiekt do paska nawigacji in SalesForceLightning?

Dodanie obiektu do paska nawigacji, na przykład innego szybkiego dostępu do menu, takiego jak konta, jest całkiem proste, poprzez spersonalizowanie paska nawigacji> dodanie kolejnych elementów> wybierz element> dodaj element nawigacyjny....
Czytaj więcej

How much does a SalesForce license cost?

A SalesForce Lightning license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions. Może on wzrosnąć do 300 $ US na użytkownika i miesięcznie z pełnym dostępem użytkowników do funkcjonalności systemu....
Czytaj więcej

How to add users in SalesForce Lightning?

Adding a new user to a SalesForce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Czytaj więcej

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity. Aby je utworzyć, przejdź do pulpitów nawigacyjnych w aplikacjach nawigacyjnych> nowy pulpit nawigacyjny i dodaj składniki niezbędne do szybkiej wizualizacji....
Czytaj więcej

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Merging contacts from an account can only be performed on SalesForce Classic, and is a pretty straight forward operation. Z głównego interfejsu wybierz kartę kont na pasku nawigacyjnym. Następnie wybierz konto, w którym kontakty powinny być scalone> połączone kontakty> wybierz rekordy> wybierz wartości pól> scal....
Czytaj więcej