Làm thế nào để sử dụng SalesForce Lightning?

Giao diện mới nhất của SalesForce, được gọi là SalesForce Lightning, trái ngược với giao diện trước đó, SalesForce Classic, được cho là khá dễ sử dụng để quản lý các ứng dụng bán hàng của công ty bạn và các tài nguyên liên quan đến hoạt động bán hàng trên Nền tảng SalesForce....
Đọc thêm

Nhanh chóng thêm biểu đồ để báo cáo trong SalesForce Ligthning

Khi biểu đồ thêm nút bị mờ đi trong báo cáo được tạo trong SalesForce, đừng hoảng sợ - một thao tác đơn giản phải được thực hiện để có thể tạo biểu đồ từ báo cáo đó và có thể sử dụng mẹo này bất cứ lúc nào khi tạo báo cáo trong SalesForce: group hồ sơ cùng nhau để tạo biểu đồ....
Đọc thêm

How much does a Lực lượng bán hàng license cost?

Giấy phép SalesForce có giá bao nhiêu? Chi phí giấy phép SalesForce Lightning bắt đầu ở mức 25 đô la Mỹ cho mỗi người dùng và mỗi tháng, ở mức tối thiểu. Điều này không có nhiều tự do cho người dùng, vì hệ thống bị giới hạn ở các chức năng cơ bản. Cần có giấy phép để thêm người dùng vào tài khoản SalesForce và cho họ truy cập dữ liệu của công ty....
Đọc thêm

Làm cách nào để nhận mã thông báo bảo mật trong SalesForce Lightning?

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập vào Tài khoản SalesForce trong một địa chỉ IP chưa được bao gồm trong phạm vi tin cậy của địa chỉ IP của công ty, thì bắt buộc phải có mã thông báo bảo mật để có thể đăng nhập từ một vị trí khác....
Đọc thêm

Lực lượng bán hàng: Làm cách nào để kích hoạt một luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng?

Kích hoạt luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng có thể được thực hiện trong menu tự động hóa quy trình thiết lập, trong đó cần phải tạo chế độ xem mới để có thể thêm luồng trong chế độ xem bằng trình tạo luồng, trong đó cũng có thể chạy chảy....
Đọc thêm

Làm cách nào để dễ dàng thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu người dùng bằng chính sách mật khẩu của SalesForce?

Đặt lại mật khẩu người dùng trong SalesForce cần phải xác minh tất cả các chính sách mật khẩu đã được quản trị viên hệ thống thiết lập và đôi khi có thể dẫn đến người dùng cảm thấy như họ không thể đặt lại mật khẩu trong giao diện sét của SalesForce....
Đọc thêm

20 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Salesforce hàng đầu

Tùy thuộc vào công việc bạn đang ứng tuyển, có thể hữu ích khi nghiên cứu các kiến ​​thức cơ bản về SalesForce trước khi đi phỏng vấn về nền tảng SalesForce, vì bạn chắc chắn sẽ nhận được một số câu hỏi cơ bản có thể dễ dàng được trả lời về cách sử dụng các sản phẩm SalesForce cho công việc tương lai của bạn ....
Đọc thêm

SalesForce: xóa người dùng trong vài bước đơn giản

Không thể xóa người dùng trong nền tảng SalesForce, vì dữ liệu được lưu giữ vì lý do lịch sử và bảo mật. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể hủy kích hoạt người dùng, do đó không cho phép anh ta đăng nhập vào tài khoản SalesForce và sử dụng SalesForce, miễn là bạn có quyền quản trị cần thiết để làm như vậy....
Đọc thêm

How to create a workflow in Lực lượng bán hàng?

Creating a workflow rule in Lực lượng bán hàng is done in the Lực lượng bán hàng setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Lực lượng bán hàng? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Lực lượng bán hàng Lightning....
Đọc thêm

Cách thêm đối tượng tùy chỉnh vào thanh điều hướng in Lực lượng bán hàngLightning?

Tùy chỉnh thanh điều hướng trong SalesForce Lightning để truy cập nhanh các chức năng quan trọng nhất của bạn, chẳng hạn như tài khoản SalesForce, bảng điều khiển SalesForce hoặc danh bạ SalesForce. Trong SalesForce, thêm đối tượng khách hàng vào thanh điều hướng là một thao tác giao diện đồ họa tiêu chuẩn và là một trong những bước đầu tiên để thực hiện khi truy cập vào hệ thống, với việc tạo bảng điều khiển trong SalesForce, để cá nhân hóa hệ thống và hiệu quả hơn trong vài bước . Thanh điều hướng SalesForce sẽ là một trong những mục giao diện được sử dụng nhiều nhất của bạn!...
Đọc thêm

How to export contacts from Lực lượng bán hàng Lightning?

Xuất danh bạ từ SalesForce là một thao tác khá dễ dàng, bằng cách tạo một báo cáo có chứa các liên hệ để xuất và xuất báo cáo đó sang Excel hoặc một định dạng xuất có sẵn khác từ SalesForce. Quá trình này khá giống với việc xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel vì đây là trường hợp xuất báo cáo chẳng hạn....
Đọc thêm

Cách thay đổi ngôn ngữ in Lực lượng bán hàng lightning?

Có nhiều ngôn ngữ có sẵn cho giao diện SalesForce Lightning và có thể dễ dàng thay đổi bởi bất kỳ người dùng nào. Vì nó dựa trên giao diện web, rất dễ dàng thay đổi ngôn ngữ sét SalesForce, chỉ cần truy cập vào tùy chọn người dùng, đi đến cài đặt ngôn ngữ SalesForce và chọn đúng ngôn ngữ. Sau khi thay đổi ngôn ngữ Lực lượng bán hàng, tất cả các chức năng liên quan sẽ được hiển thị trực tiếp bằng ngôn ngữ đã chọn, chẳng hạn như tài khoản SalesForce, bảng điều khiển SalesForce, danh bạ SalesForce và tất cả các phần khác của giao diện....
Đọc thêm

How can I xuất dữ liệu from Lực lượng bán hàng to Excel?

Trong nhiều trường hợp, có thể hữu ích khi xuất báo cáo SalesForce sang Excel, để chia sẻ dữ liệu với đồng nghiệp hoặc để chuẩn bị bản trình bày. Có nhiều cách tích hợp để thực hiện xuất SalesForce sang Excel trong một vài bước đơn giản, tất cả đều có thể truy cập ngay sau khi đăng nhập vào tài khoản SalesForce....
Đọc thêm

Làm cách nào để tạo bảng điều khiển trong SalesForce Lightning?

Tạo bảng điều khiển trong SalesForce sẽ cho phép bạn truy cập nhanh chóng và hiệu quả các thông tin quan trọng nhất cho hoạt động của bạn. Bảng điều khiển SalesForce Lightning chứa thông tin hữu ích mà bạn muốn truy cập nhanh chóng và có thể được tùy chỉnh hoàn toàn theo nhu cầu của bạn. Tạo bảng điều khiển trong SalesForce là một thao tác đơn giản và cần thiết để sử dụng toàn bộ tiềm năng của báo cáo theo thời gian thực....
Đọc thêm

Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce Classic?

Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce? Có thể cần phải thực hiện thao tác hợp nhất tài khoản SalesForce trong một số trường hợp, đặc biệt là trong khi thực hiện một số thao tác xóa dữ liệu và nhận thấy rằng các tài khoản SalesForce khác nhau đã đăng ký thực sự đại diện cho cùng một tài khoản, nhưng với dữ liệu hơi khác nhau, chẳng hạn như một ký tự được nhập sai, SalesForce hợp nhất tài khoản hoạt động trở nên cần thiết. Ngoài ra, khi một số khách hàng hợp nhất với nhau hoặc một tài khoản cũ rời công ty và đã được chuyển sang một tài khoản khác, có thể cần phải hợp nhất cả hai tài khoản trong SalesForce....
Đọc thêm

How to merge contacts in Lực lượng bán hàng Classic?

Làm cách nào để hợp nhất danh bạ trong SalesForce? Việc hợp nhất các liên hệ từ một tài khoản chỉ có thể được thực hiện trên SalesForce Classic và là một hoạt động khá đơn giản. Sẽ rất đặc biệt hữu ích khi hợp nhất các liên hệ trong SalesForce trong các hoạt động như làm sạch dữ liệu, có thể khai thác một số dự phòng trong các liên hệ đã đăng ký. Hoạt động liên hệ hợp nhất SalesForce sẽ cho phép xóa dữ liệu có thể bị trùng lặp, bằng cách chọn đúng dữ liệu trong số các bản ghi khác nhau. Xem bên dưới cách hợp nhất danh bạ trong SalesForce Classic để đảm bảo độ chính xác dữ liệu cao nhất có thể....
Đọc thêm