Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Nhanh chóng thêm biểu đồ để báo cáo trong SalesForce Ligthning

Khi biểu đồ thêm nút bị mờ đi trong báo cáo được tạo trong SalesForce, đừng hoảng sợ - một thao tác đơn giản phải được thực hiện để có thể tạo biểu đồ từ báo cáo đó và có thể sử dụng mẹo này bất cứ lúc nào khi tạo báo cáo trong SalesForce: group hồ sơ cùng nhau để tạo biểu đồ....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Dễ dàng SalesForce cổ điển để các bước di chuyển Lightning

Trước khi có thể cung cấp cho người dùng của bạn tự chuyển đổi từ SalesForce classic sang Lightning thông qua giao diện SalesForce, bạn phải xem xét chuyển từ SalesForce classic sang Lightning....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm thế nào để đăng nhập vào SalesForce?

Để đăng nhập vào tài khoản SalesForce, hãy bắt đầu bằng cách truy cập trang chính của trang web nền tảng SalesForce, sau khi đã tạo tài khoản SalesForce tương ứng để truy cập bảng điều khiển SalesForce và cuối cùng truy cập vào miền tùy chỉnh của công ty bạn....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

How much does a Lực lượng bán hàng license cost?

Giấy phép SalesForce có giá bao nhiêu? Chi phí giấy phép SalesForce Lightning bắt đầu ở mức 25 đô la Mỹ cho mỗi người dùng và mỗi tháng, ở mức tối thiểu. Điều này không có nhiều tự do cho người dùng, vì hệ thống bị giới hạn ở các chức năng cơ bản. Cần có giấy phép để thêm người dùng vào tài khoản SalesForce và cho họ truy cập dữ liệu của công ty....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm cách nào để nhận mã thông báo bảo mật trong SalesForce Lightning?

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập vào Tài khoản SalesForce trong một địa chỉ IP chưa được bao gồm trong phạm vi tin cậy của địa chỉ IP của công ty, thì bắt buộc phải có mã thông báo bảo mật để có thể đăng nhập từ một vị trí khác....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Lực lượng bán hàng: Làm cách nào để kích hoạt một luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng?

Kích hoạt luồng trong trình tạo luồng Lực lượng bán hàng có thể được thực hiện trong menu tự động hóa quy trình thiết lập, trong đó cần phải tạo chế độ xem mới để có thể thêm luồng trong chế độ xem bằng trình tạo luồng, trong đó cũng có thể chạy chảy....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm cách nào để dễ dàng thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu người dùng bằng chính sách mật khẩu của SalesForce?

Đặt lại mật khẩu người dùng trong SalesForce cần phải xác minh tất cả các chính sách mật khẩu đã được quản trị viên hệ thống thiết lập và đôi khi có thể dẫn đến người dùng cảm thấy như họ không thể đặt lại mật khẩu trong giao diện sét của SalesForce....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm thế nào để sử dụng SalesForce?

Nền tảng SalesForce CRM là một quản lý quan hệ khách hàng dựa trên đám mây được truy cập đầy đủ trực tuyến, từ máy tính để bàn hoặc từ điện thoại di động, thông qua giao diện web....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

20 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Salesforce hàng đầu

Tùy thuộc vào công việc bạn đang ứng tuyển, có thể hữu ích khi nghiên cứu các kiến ​​thức cơ bản về SalesForce trước khi đi phỏng vấn về nền tảng SalesForce, vì bạn chắc chắn sẽ nhận được một số câu hỏi cơ bản có thể dễ dàng được trả lời về cách sử dụng các sản phẩm SalesForce cho công việc tương lai của bạn ....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

SalesForce: xóa người dùng trong vài bước đơn giản

Không thể xóa người dùng trong nền tảng SalesForce, vì dữ liệu được lưu giữ vì lý do lịch sử và bảo mật. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể hủy kích hoạt người dùng, do đó không cho phép anh ta đăng nhập vào tài khoản SalesForce và sử dụng SalesForce, miễn là bạn có quyền quản trị cần thiết để làm như vậy....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

How to create a workflow in Lực lượng bán hàng?

Creating a workflow rule in Lực lượng bán hàng is done in the Lực lượng bán hàng setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Lực lượng bán hàng? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Lực lượng bán hàng Lightning....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Cách thêm đối tượng tùy chỉnh vào thanh điều hướng in Lực lượng bán hàngLightning?

Tùy chỉnh thanh điều hướng trong SalesForce Lightning để truy cập nhanh các chức năng quan trọng nhất của bạn, chẳng hạn như tài khoản SalesForce, bảng điều khiển SalesForce hoặc danh bạ SalesForce. Trong SalesForce, thêm đối tượng khách hàng vào thanh điều hướng là một thao tác giao diện đồ họa tiêu chuẩn và là một trong những bước đầu tiên để thực hiện khi truy cập vào hệ thống, với việc tạo bảng điều khiển trong SalesForce, để cá nhân hóa hệ thống và hiệu quả hơn trong vài bước . Thanh điều hướng SalesForce sẽ là một trong những mục giao diện được sử dụng nhiều nhất của bạn!...
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

How to add users in Lực lượng bán hàng Lightning?

Thêm người dùng mới vào tài khoản SalesForce Lightning khá đơn giản, miễn là bạn có quyền truy cập để có thể tạo tài khoản và nếu cần, hãy lấy giấy phép SalesForce sẽ bao phủ người dùng đó....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

How to export contacts from Lực lượng bán hàng Lightning?

Xuất danh bạ từ SalesForce là một thao tác khá dễ dàng, bằng cách tạo một báo cáo có chứa các liên hệ để xuất và xuất báo cáo đó sang Excel hoặc một định dạng xuất có sẵn khác từ SalesForce. Quá trình này khá giống với việc xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel vì đây là trường hợp xuất báo cáo chẳng hạn....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm cách nào để tạo trường tùy chỉnh trong SalesForce?

Tạo trường tùy chỉnh trong SalesForce được thực hiện trong menu Cài đặt> Trình quản lý đối tượng, từ đó có thể tạo trường tùy chỉnh cho ứng dụng khách SalesForce của bạn hoặc cũng có thể xóa các trường tùy chỉnh....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Cách thay đổi ngôn ngữ in Lực lượng bán hàng lightning?

Có nhiều ngôn ngữ có sẵn cho giao diện SalesForce Lightning và có thể dễ dàng thay đổi bởi bất kỳ người dùng nào. Vì nó dựa trên giao diện web, rất dễ dàng thay đổi ngôn ngữ sét SalesForce, chỉ cần truy cập vào tùy chọn người dùng, đi đến cài đặt ngôn ngữ SalesForce và chọn đúng ngôn ngữ. Sau khi thay đổi ngôn ngữ Lực lượng bán hàng, tất cả các chức năng liên quan sẽ được hiển thị trực tiếp bằng ngôn ngữ đã chọn, chẳng hạn như tài khoản SalesForce, bảng điều khiển SalesForce, danh bạ SalesForce và tất cả các phần khác của giao diện....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

How can I xuất dữ liệu from Lực lượng bán hàng to Excel?

Trong nhiều trường hợp, có thể hữu ích khi xuất báo cáo SalesForce sang Excel, để chia sẻ dữ liệu với đồng nghiệp hoặc để chuẩn bị bản trình bày. Có nhiều cách tích hợp để thực hiện xuất SalesForce sang Excel trong một vài bước đơn giản, tất cả đều có thể truy cập ngay sau khi đăng nhập vào tài khoản SalesForce....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm cách nào để tạo bảng điều khiển trong SalesForce Lightning?

Tạo bảng điều khiển trong SalesForce sẽ cho phép bạn truy cập nhanh chóng và hiệu quả các thông tin quan trọng nhất cho hoạt động của bạn. Bảng điều khiển SalesForce Lightning chứa thông tin hữu ích mà bạn muốn truy cập nhanh chóng và có thể được tùy chỉnh hoàn toàn theo nhu cầu của bạn. Tạo bảng điều khiển trong SalesForce là một thao tác đơn giản và cần thiết để sử dụng toàn bộ tiềm năng của báo cáo theo thời gian thực....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce Classic?

Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce? Có thể cần phải thực hiện thao tác hợp nhất tài khoản SalesForce trong một số trường hợp, đặc biệt là trong khi thực hiện một số thao tác xóa dữ liệu và nhận thấy rằng các tài khoản SalesForce khác nhau đã đăng ký thực sự đại diện cho cùng một tài khoản, nhưng với dữ liệu hơi khác nhau, chẳng hạn như một ký tự được nhập sai, SalesForce hợp nhất tài khoản hoạt động trở nên cần thiết. Ngoài ra, khi một số khách hàng hợp nhất với nhau hoặc một tài khoản cũ rời công ty và đã được chuyển sang một tài khoản khác, có thể cần phải hợp nhất cả hai tài khoản trong SalesForce....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

How to merge contacts in Lực lượng bán hàng Classic?

Làm cách nào để hợp nhất danh bạ trong SalesForce? Việc hợp nhất các liên hệ từ một tài khoản chỉ có thể được thực hiện trên SalesForce Classic và là một hoạt động khá đơn giản. Sẽ rất đặc biệt hữu ích khi hợp nhất các liên hệ trong SalesForce trong các hoạt động như làm sạch dữ liệu, có thể khai thác một số dự phòng trong các liên hệ đã đăng ký. Hoạt động liên hệ hợp nhất SalesForce sẽ cho phép xóa dữ liệu có thể bị trùng lặp, bằng cách chọn đúng dữ liệu trong số các bản ghi khác nhau. Xem bên dưới cách hợp nhất danh bạ trong SalesForce Classic để đảm bảo độ chính xác dữ liệu cao nhất có thể....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 

Làm cách nào để tạo tài khoản trong Lực lượng bán hàng Lightning?

Tạo tài khoản khách hàng trong Lực lượng bán hàng có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách chuyển đến tab tài khoản> mới và điền chi tiết tài khoản....
Đọc thêm
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
 
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.
Dữ liệu của bạn - Được mã hóa. Danh tính - Ẩn danh. Tốc độ Internet - Superior.