Làm cách nào để tạo ứng dụng và tải lên trên Play Store?

After having setup app on Cửa hàng Google Play in the GooglePlayConsole, and generated a Gói ứng dụng Google Android using AndroidStudio, the next step to have the created Android application published on the GooglePlayStore is to upload app bundle to Play Store, which will allow for the team to validate it and publish it....
Đọc thêm

Làm cách nào để tạo một ứng dụng trong Google Play Store?

Tạo một ứng dụng trong Cửa hàng Google Play cần có một số bước: mở tài khoản trên GooglePlayStore, Tạo ứng dụng trên Cửa hàng Play, Tạo biểu tượng bằng AndroidAssetStudio và chọn thẻ để sử dụng trên Cửa hàng Play, sau những gì có thể tải lên gói ứng dụng cho Play Store đã được tạo bằng ứng dụng AndroidStudio. APK gói ứng dụng Androind được tạo sẽ là ứng dụng đưa vào cửa hàng Google lising, được gọi là bản phát hành gói ứng dụng Google Android và có thể được sử dụng bằng phần mềm AndroidStudio....
Đọc thêm

Tạo gói ứng dụng Google Android chỉ trong vài bước đơn giản

Gói gói ứng dụng Google Android là một tệp nén chứa tất cả các chi tiết về một ứng dụng để tải lên trên GooglePlayStore. Sau khi tìm ra cách tạo ứng dụng trong Google Play Store, cần phải tạo một gói ứng dụng Android có chữ ký để tải gói ứng dụng lên Play Store trước khi có thể xác thực và xuất bản trên GooglePlayStore....
Đọc thêm

Làm cách nào để tạo APK từ Android Studio? Tạo một gói đã ký

Tạo APK hoặc gói có chữ ký từ Android Studio là một bước cần thiết để thiết lập ứng dụng trên Google Play Store, vì gói ứng dụng Google Android và gói Google Play là các gói phải được tạo để tải gói ứng dụng lên Play Store và có ứng dụng được xuất bản trên GooglePlayStore....
Đọc thêm