Portfolio

Przykłady osiągnięć

Profesjonalne z dostępem do wszystkich

http://www.cfdt-santesociaux57.fr/

CFDT Santé Sociaux, zarządzanie projektu strony internetowej, zarządzanie projecją (2005) http://www.cfdt-santesociaux57.fr/

http://www.fm2i.com

FM2i, projekcja strony internetowej (2008) http://www.fm2i.com

http://www.fmlogistic.com

FM Logistic modernizowanie i modyfikacja strony internetowej http://www.fmlogistic.com

http://www.ngconcept-ec.com

NG Concept, projekcja strony internetowej (2008) http://www.ngconcept-ec.com

http://asseco-moselle.fr

ASSECO, zarządzanie projekcją strony internetowej (2010) http://asseco-moselle.fr

http://autoimarketing.com/

AIM, projekcja blogu (2010) http://autoimarketing.com/

Więcej przykładów na żądanie

Prywatne i dobrowolne

Jawl Keed (zespół muzyczny), tworzenie strony internetowej (2006)

Uniwersytet Nancy2, pisanie sprawozdania praktyk (2008)

Rangers Airsoft Team (stowarzyszenie), tworzenie projektu strony internetowej (2010)

http://www.ybierling.com

ybierling.com, tworzenie strony internetowej (2011) http://www.ybierling.com