Web-pl

Jak zaimportować plik Excel do bazy danych MySQL w PHPMyAdmin

Czasami łatwiej jest pracować nad niektórymi danymi w Excelu, przed zaimportowaniem do bazy danych MySQL.

Aby to zrobić, oto kilka prostych kroków.

W skrócie: wyeksportuj plik Excel do pliku CSV i zaimportuj plik CSV do nowej tabeli przy użyciu interfejsu PHPMyAdmin.

Zaczynając od Excela, w poniższym przykładzie jeden arkusz zawiera pewne dane

 

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : Excel sheet with data
  Arkusz Excel z danymi

Wybierz Zapisz jako, aby móc wybrać inny format

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : Excel option Save as
Opcja Excel Zapisz jako

Przewiń w dół do formatu CSV (rozdzielany przecinkami) (* .csv)

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : Finding the CSV comma separated format
Znajdowanie formatu CSV rozdzielanego przecinkami

Potwierdź, że niektóre funkcje zostaną utracone – CSV jest formatem tekstowym, nie zostaną wyeksportowane szczegóły dotyczące programu Excel (funkcje, programy, …)

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : Confirm the loss of Excel specific functions
  Potwierdź utratę specyficznych funkcji programu Excel

W PHPMyAdmin przejdź do menu Importuj

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : Import menu in PHPMyAdmin
 Importuj menu w PHPMyAdmin

Wyszukaj ostatnio zapisany plik CSV i wybierz odpowiedni format

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : Browse for local file and select appropriate CSV format
 Wyszukaj plik lokalny i wybierz odpowiedni format CSV

Poszukaj innych opcji, które mogą mieć zastosowanie, na przykład, jeśli kolumny mają nazwy, zaznacz odpowiednią opcję „Pierwszy wiersz pliku zawiera nazwy kolumn tabeli” i kliknij przycisk Przejdź

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : CSV import specific options
  Opcje specyficzne dla importu CSV

Potwierdzenie importu powinno zostać wyświetlone, a linki do wynikowej bazy danych i tabeli zostaną wyświetlone

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : Import results with links to database and table
Importuj wyniki z linkami do bazy danych i tabeli

Teraz można przeglądać tabelę!

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : Database display
 Wyświetlanie bazy danych

Korzystając z różnorodnych opcji, można również pracować nad strukturą tabeli, zawartością lub przenieść ją do innej bazy danych

How to import an Excel file in a MySQL database in PHPMyAdmin : Database structure
Struktura bazy danych

40 Life-Changing Excel Tutorials – digital.com