Rozmaity

Brak / wyłączenie hibernacji systemu Windows 10 – jak go dodać

Po uruchomieniu nowego systemu Windows 10 może się zdarzyć, że w menu Windows brakuje opcji hibernacji, która przełącza komputer w tryb uśpienia bez użycia zasilania.

Windows 10 get the hibernate missing - how to add it back : Hibernate option missing
Brak opcji Hibernacja

Możliwe jest jednak dodanie go z powrotem.

Otwórz Panel sterowania w Wyszukiwanie> Panel sterowania

Windows 10 get the hibernate missing - how to add it back : Find Control Panel in Windows search
Znajdź Panel sterowania w wyszukiwarce systemu Windows

Tam przejdź do menu Sprzęt i dźwięk

Windows 10 get the hibernate missing - how to add it back : Open Hardware and Sound menu
Otwórz menu Sprzęt i dźwięk

Kliknij przycisk Zmień działanie przycisków zasilania

Windows 10 get the hibernate missing - how to add it back : Find the Change what power buttons do menu
Znajdź menu Zmień, co przyciski zasilania

A tutaj po prostu zaznacz pole hibernacji, aby dodać je z powrotem do opcji zasilania – najpierw trzeba kliknąć przycisk Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne, jeśli pole wyboru jest wyszarzone

Windows 10 get the hibernate missing - how to add it back : Activate the hibernate option
Aktywuj opcję hibernacji

I to wszystko ! Opcja zasilania Hibernuj powraca teraz z menu Windows

Windows 10 get the hibernate missing - how to add it back : Hibernate option back in Windows 10 power menu
Opcja hibernacji w menu zasilania systemu Windows 10