Khác nhau

Làm cách nào để tải xuống video trực tuyến bằng xVideoServiceThief?

Cách tải xuống video trực tuyến bằng xVideoServiceThief Bạn đã bao giờ phát hiện ra một video trực tuyến mà bạn thích tải xuống và thêm vào thư viện của bạn chưa? Có thể đó là một video về công thức yêu thích nhất của bạn, dựng phim về những video mèo hài hước yêu thích của bạn hoặc một khóa học về một vấn đề công nghệ mà bạn đang phải vật lộn....
Đọc thêm

Cách nhận tin nhắn từ một số liên lạc trên điện thoại Android

Tin nhắn văn bản được gửi đi nhưng không nhận được Khi điện thoại Android có thể gửi tin nhắn văn bản SMS, nhưng sẽ không nhận được tin nhắn văn bản từ một số liên lạc cụ thể hoặc danh sách các số điện thoại, vấn đề có thể là các số liên lạc bị chặn. Xem bên dưới hoặc để khắc phục sự cố đó....
Đọc thêm

Tin nhắn hình ảnh MMS sẽ không được gửi trên điện thoại Android

Làm thế nào để giải quyết tin nhắn hình ảnh không được gửi To be able to send or receive an MMS picture tin nhắn văn bản, an active working mobile data connection is necessary, as the MMS picture messages are sent over the standard phone network, and cannot be sent with a WiFi connection for example....
Đọc thêm

Làm cách nào để chặn ID người gọi trên điện thoại thông minh Android?

Đôi khi có thể cần phải chặn ID người gọi, để dừng nhận bất kỳ liên lạc nào từ số cụ thể đó, ví dụ như để tránh một số liên tục spam với tin nhắn văn bản hoặc thực hiện các cuộc gọi điện thoại không mong muốn....
Đọc thêm

Làm cách nào để chặn tin nhắn SMS của người gọi từ một số trên Android?

Khi một số điện thoại gửi đến SMS nhiều tin nhắn rác hoặc bạn không muốn họ liên lạc với bạn nữa, một cách dễ dàng để ngăn những tin nhắn văn bản này đến điện thoại của bạn là chặn người gửi gửi tin nhắn văn bản cho bạn trên Android....
Đọc thêm

Android không thể kết nối với Wifi, phải làm sao?

Khi WiFi không hoạt động trên điện thoại Android và không thể kết nối với mạng WiFi hiện tại hoặc kết nối bị rớt mọi lúc, có một số cách để khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề đó để cuối cùng tận hưởng kết nối WiFi hoạt động ....
Đọc thêm

Làm thế nào để giải quyết Android không thể gửi văn bản đến một số?

Khi điện thoại không thể gửi tin nhắn văn bản đến một số cụ thể, lý do có thể là số đó đã bị chặn ở phía người gửi hoặc phía người nhận hoặc nhà mạng không cho phép gửi tin nhắn nữa, ví dụ như vì tín dụng giới hạn đã đạt được, hoặc vì các quốc gia khác nhau....
Đọc thêm

Làm cách nào để giải quyết điện thoại Android không thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi?

Điện thoại Android không thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi Khi điện thoại Android không thể nhận cuộc gọi hoặc chúng đang chuyển thẳng vào hộp thư thoại mà không đổ chuông điện thoại, các cuộc gọi điện thoại sẽ không được nhận bởi thẻ SIM điện thoại di động....
Đọc thêm

Làm thế nào để nhà máy thiết lập lại một điện thoại Android bị khóa?

Làm cách nào để nhà máy thiết lập lại điện thoại Android bị khóa Khi bạn bị khóa khỏi điện thoại thông minh Android của mình và không thể làm gì với nó và bạn không thể mở khóa màn hình bằng mật khẩu hoặc mã PIN, tùy chọn duy nhất để khôi phục điện thoại là đặt lại nhà máy từ bên ngoài....
Đọc thêm

Làm cách nào để cài đặt APN cài đặt mạng di động trên Android?