Rozmaity

Outlook znajduje zagubiony folder w hierarchii folderów

Zbyt łatwo jest omyłkowo przenieść folder z hierarchii folderów do Outlook nie zauważając – i dość trudno go znaleźć.

Jednak można go znaleźć, a nawet sprawdzić, gdzie znajduje się w hierarchii – przechodząc do Szukanie zaawansowane, szukając wiadomości e-mail w tym folderze, otwierając jeden z e-maili i szukając jego pozycji w hierarchii.

Zacznij od otwarcia narzędzia Szukanie zaawansowane za pomocą skrótu CTRL + SHIFT + F

Outlook find lost folder in folder hierarchy : Advanced find window, Any type of Outlook item
Zaawansowane okno wyszukiwania, Dowolny typ elementu programu Outlook

Tam, w polu Wygląd wybierz Dowolny typ elementu programu Outlook

Outlook find lost folder in folder hierarchy : Advanced find, search in folder properties
Zaawansowane wyszukiwanie, wyszukiwanie we właściwościach folderu

Przejdź do zakładki Zaawansowane i wybierz opcję w obszarze Pola => Wszystkie pola Uwaga => W folderze

Wprowadź w polu Wartość nazwę lub częściową nazwę folderu, którego szukasz, i kliknij opcję Dodaj do listy

Outlook find lost folder in folder hierarchy : Add criteria to search list
Dodaj kryteria do listy wyszukiwania

Jeśli nie kliknąłeś opcji Dodaj do listy, po kliknięciu przycisku Znajdź teraz program Outlook zaproponuje dodanie kryteriów do listy, kliknij przycisk Tak

Outlook find lost folder in folder hierarchy : Add criteria if forgotten
Dodaj kryteria, jeśli zapomnisz

Po kliknięciu przycisku Znajdź teraz zobaczysz listę e-maili znajdujących się w folderach o nazwach podobnych do Twojego wyszukiwania

Outlook find lost folder in folder hierarchy : Results of search in folder name
Wyniki wyszukiwania w nazwie folderu

Kliknij dwukrotnie na jedną z wiadomości e-mail zapisanych w folderze, którego szukasz, aby go otworzyć

Outlook find lost folder in folder hierarchy : Open email from folder search
Otwórz e-mail z wyszukiwania w folderze

Po otwarciu nowego okna wyszukiwania zaawansowanego za pomocą klawiszy CTRL + SHIFT + F nowe narzędzie wyszukiwania zostanie już skonfigurowane w celu wyszukiwania w folderze poczty.

Kliknij Przeglądaj …

Outlook find lost folder in folder hierarchy : Access folder browsing from email's advanced find
Uzyskaj dostęp do przeglądania folderów z wyszukiwania zaawansowanego wiadomości e-mail

I bingo! Możesz tu zobaczyć hierarchię, pod którą znajduje się folder.

Outlook find lost folder in folder hierarchy : Folder hierarchy view
Widok hierarchii folderów

Wróć do okna Outlooka, przejdź do drzewa folderów do folderu i gotowe.

Outlook find lost folder in folder hierarchy : Folder and its content found in main window
Folder i jego zawartość znaleźć w głównym oknie