SAP-pl

SAP rozwiązuje błąd cenowy: obowiązkowy stan brak MWST

Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży w systemie SAP może pojawić się błąd Ceny: Warunek obowiązkowy Brak MWST, ponieważ kody podatkowe nie są spójne między produktami zamówienia a podatkami klientów.

Rozwiązanie w skrócie: sprawdź dziennik nieukończenia zamówienia, zanotuj linie pozycji z błędem ceny, dla każdego materiału zaktualizuj kod podatkowy w Sprzedaż: sales org. 1 widok.

SAP solve Pricing error: Mandatory condition MWST is missing
Błąd wyceny SAP: Warunek obowiązkowy Brak MWST

MWST (Mehrwertsteuer) oznacza podatek od wartości dodanej w języku niemieckim – jeśli próbujesz sprzedać materiał bez podatku klientowi płacącemu podatek, może pojawić się problem ze zleceniem sprzedaży.

Pierwszy krok w kolejności (kod transakcji tworzenia zlecenia SAP VA01, zmiana VA02, pokaz VA03),jest sprawdzenie rejestru niekompletności, aby dowiedzieć się, które linie zamówienia są błędne, w menu Edycja => Dziennik niepełny lub skrót Ctrl + F8.

SAP solve Pricing error: Mandatory condition MWST is missing : Open incompletion log
Otwórz dziennik nieukończenia

W dzienniku nieużywania sprawdź błędnie wiersze pozycji – w poniższym przykładzie wiersze 10, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 (+ komponenty LOB 121, 122), 130, 140 i 150 ma ten błąd cenowy.

SAP solve Pricing error: Mandatory condition MWST is missing : View incompletion log
Wyświetl dziennik nieukończenia

Otwórz klienta w obszarze Sprzedaży (kod transakcji tworzenia klienta SAP VD01, zmiana VD02, pokaz VD03),przejdź do danych obszaru handlowego klienta, aw zakładce Dokumenty rozliczeniowe zobacz kod podatkowy dla MWST, poniżej kodu sprawy 1.

SAP solve Pricing error: Mandatory condition MWST is missing : Open customer with sales area data
Otwórz klienta z danymi obszaru sprzedaży
SAP solve Pricing error: Mandatory condition MWST is missing : Go to customer Sales Area Data
Przejdź do danych obszaru sprzedaży klienta
SAP solve Pricing error: Mandatory condition MWST is missing : Check customer Sales Area Data MWST tax code
Check customer Sales Area Data MWST tax code

Następnie, jeden po drugim, otwórz produkt (kod transakcji tworzenia materiału SAP MM01, zmiana MM02, pokaz MM03), z danymi obszaru sprzedaży dla widoku Sprzedaż: sales org. 1, i znajdź kod podatkowy dla MWST – w poniższym przypadku jest to 2, pół podatku, natomiast powinien wynosić 1, pełny podatek.

SAP solve Pricing error: Mandatory condition MWST is missing : Open material Sales Org. Data 1
Otwarty materiał Sales Org. Dane 1
SAP solve Pricing error: Mandatory condition MWST is missing : Change material MWST tax code
Zmień materialny kod podatkowy MWST
SAP solve Pricing error: Mandatory condition MWST is missing : Change material MWST tax code
Zmień materialny kod podatkowy MWST

Zmień go na prawidłowy kod podatkowy, zapisz materiał, wróć do zamówienia sprzedaży (być może musisz wyjść i ponownie wprowadzić transakcję, aby wziąć pod uwagę aktualizację materiału) i spróbować ponownie. Teraz powinno być możliwe przetworzenie zamówienia sprzedaży.

Przeczytaj więcej na ten temat

Zaplanuj swoją następną podróż służbową

[tp_popular_routes_widget destination=MOW responsive=true subid=””]
[tp_popular_routes_widget destination=PAR responsive=true subid=””]
[tp_popular_routes_widget destination=AMS responsive=true subid=””]
Plan your next business trip