SAP-pl

Przesyłanie wyników danych wejściowych sesji wsadu LSMW w SAP

Czasami, zarządzając danymi wejściowymi sesji wsad LSMW (Fig 1), chcemy otrzymać wyniki w przydatnym formacie – jak arkusz kalkulacyjny, czy nieprzetworzonym pliku tekstowym. Wszystko to po to aby utrzymać, użytkować i porównywać wyniki.

Menu LSMW
Fig 1 : Menu LSMW

Kiedy już zarządzamy swoja sesją w transakcji SM35 ( Dane Wejściowe Wsad: Przegląd Sesji) możemy wybrać ją, przykładowo jedną przez pomyłkę.

Wybieramy ją, a następnie wyświetlacz rejestru (Fig 2) gdzie wybieramy odpowiednią linię i klikamy na „Wyświetl” (Display) (Fig 3).

Dane wejściowe sesji wsadu LSMW
Fig 2 : Dane wejściowe sesji wsadu LSMW
LSMW przegląd wsadu
Fig 3 : LSMW przegląd wsadu

Mamy teraz cały rejestr ale wyświetlony w SAP. Możemy chcieć przesłać go. W tym celu, najpierw musimy wybrać opcję drukowania klikając na ikonę drukarki w górnej części (Fig 4).

Wyświetlacz rejestru LMSW
Fig 4 : Wyświetlacz rejestru LMSW

Rejestr jest teraz gotowy (Fig 5) do obsługi tak jak chcemy: drukując go lub przesyłając. Przesyłając go za pomocą arkuszu kalkulacyjnego musimy kliknąć na znaną ikonę przesyłania lub użyć domyślnego skrótu klawiszowego Ctrl-Shift-F7.

Drukowanie rejestru LMSW
Fig 5 : Drukowanie rejestru LMSW

Jesteśmy następnie pytani o typ arkuszu kalkulacyjnego (Fig 6) i możemy wybrać program arkuszu kalkulacyjnego (Fig 7).

Menu przesyłania arkusza kalkulacyjnego LMSW
Fig 6 : Menu przesyłania arkusza kalkulacyjnego LMSW
LSMW program przesyłania arkusza kalkulacyjnego
Fig 7 : LSMW program przesyłania arkusza kalkulacyjnego

Wynik zostanie wyświetlony (Fig 8) w wybranym programie arkuszu kalkulacyjnego, z którego możemy przenosić dane jak chcemy, jednakże oczyszczanie może być konieczne przede wszystkim do usuwania niektórych nieużytecznych danych.

Wyróżnianie przesyłania rejestru LMSW
Fig 8 : Wyróżnianie przesyłania rejestru LMSW

Oczywiście wiele innych opcji przesyłania są nam oferowane (Fig 9) – np., możemy wybrać zachowanie niezmienionego rejestru ( jako nieprzetworzony plik tekstowy) w HTML do wyświetlenia go w wyszukiwarce internetowej, …

Przesyłanie formatów LMSW
Fig 9 : Przesyłanie formatów LMSW