How to create a dashboard in Salesforce Lightning and add components?

Creating a dashboard in Salesforce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity. Ak ho chcete vytvoriť, jednoducho prejdite na ovládacie panely v navigačných aplikáciách> nový informačný panel a pridajte komponenty, ktoré sú potrebné pre rýchlu vizualizáciu....
Čítaj viac

How much does a Salesforce license cost?

A Salesforce Lightning license cost starts at 25$US per user and per month, at the minimum. This is without much liberty for users, as the system is limited to basic functions. Môže ísť až o 300 $ licenčné náklady US SalesForce na používateľa mesačne s úplným prístupom používateľov k funkciám systému....
Čítaj viac

Ako zlúčiť účty v SalesForce Classic?

Nie je možné zlúčiť účty v systéme Predaj Lightning, táto operácia musí byť vykonaná v systéme SalesForce classic. Keď ste na predaji SalesForce Classic, prejdite na účty> zlúčiť účty> nájsť účty> zlúčiť a vyberte hodnoty, ktoré by sa mali uchovávať pre nezrovnalosti....
Čítaj viac

How can I exportných údajov from SalesForce to Excel?

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export. To bude priamo otvoriť správu v aplikácii Excel, a údaje budú použiteľné v rámci programu Excel tabuľkový program....
Čítaj viac

Ako vytvoriť prehľad v SalesForce?

Vytvorenie správy v SalesForce je základná a veľmi dôležitá operácia, ako aj základ pre export dát z SalesForce do Excelu alebo CSV. Vytvorenie prehľadu je možné vykonať prístupom k ponuke prehľadov na navigačnej lište a musí byť pridané do panela, ak ešte neexistuje....
Čítaj viac

How to create a workflow in Salesforce?

Creating a workflow rule in Salesforce is done in the Salesforce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Salesforce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Salesforce Lightning....
Čítaj viac

Ako pridať vlastný objekt do navigačného panela in SalesforceLightning?

Pridanie objektu do navigačnej lišty, napríklad iného rýchleho prístupu do menu, ako sú napríklad účty, je veľmi jednoduché. Prispôsobíte si navigačný panel> pridať ďalšie položky> vyberte položku> pridať položku nav....
Čítaj viac

How to add users in Salesforce Lightning?

Adding a new user to a Salesforce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a Salesforce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Čítaj viac